Dette er tekstversionen af PATIENT
Klik her for at komme til den grafiske version af PATIENT

Forside - Læs op - Sitemap


PATIENT


Orientering til patienter og pårørende inden for den regionale psykiatri i forbindelse med Coronasmitten, COVID-19

Psykiatrien i Region Syddanmark opretholder patientbehandlingen på de psykiatriske afdelinger. Psykiatrisygehuset har et særligt ansvar for at sikre, at de ambulante patienters tilstand ikke forværres og undgå at behovet for indlæggelse vokser.

Indlagtes behandling

Behandlingen opretholdes uændret for patienter indlagt på de syddanske psykiatriafdelinger. Vi følger omhyggeligt myndighedernes anbefalinger til hygiejne, så døgnpsykiatrien fortsat er et trygt og sikkert sted for alle. Vi tager hånd om corona-smitte, hvis den skulle opstå, med isolation af evt. syge patienter på egen patientstue.

Behandling uden indlæggelse

Følgende gælder midlertidigt for den ambulante behandling uden indlæggelse i forbindelse med Coronasmitten:

Besøg

For at stoppe spredningen af Coronavirus og forebygge sygdom hos i forvejen svækkede patienter, kan du som pårørende ikke komme på besøg lige nu. Du kan kun i særlige og strengt nødvendige tilfælde besøge dine nærmeste pårørende.

Kontakt den relevante afdeling for nærmere aftale.

Vi håber på jeres forståelse i denne helt særlige situation.

Behandlingen af psykiske lidelser

Psykiske lidelser behandles flere steder i Region Syddanmark:

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk