Dette er tekstversionen af Medlemmer af Klinisk Etisk Komite
Klik her for at komme til den grafiske version af Medlemmer af Klinisk Etisk Komite

Forside - Læs op - Sitemap


Medlemmer af Klinisk Etisk Komite


Administration

Henriette Bruun, formand for KEK, overlæge i Team for Personlighedsforstyrrelser, Traumer og Sexologi, OUH

På valg: august 2021 (2)


Signe Guldhammer Lystbæk, KEK's sekretær og etisk konsulent

sgl@rsyd.dk

Ansat i Administrationen


Tórhild Højgaard

Jurist
Ansat i Administrationen

 

Sundhedsprofessionelle

Alex Kørup, reservelæge og PhD.-studerende, Psykiatrisk Afdeling Kolding og Vejle.

På valg: januar 2021 (2)


Carina Sevonius Lindskov, sygeplejerske, 05 - de særlige pladser Vejle

På valg: Januar 2021 (1)


Helle Mørch Pedersen, specialsygeplejerske Lokalpsykiatrien Esbjerg

På valg: Januar 2021 (1)


Kristine Mikkelsen, psykolog, Odense

På valg: januar 2020 (2)


Kristine Bender Visby, ergoterapeut, Lokalpsykiatrien Tønder

På valg: Januar 2021 (1)


Iris Kristensen, social- og sundhedsassistent, Sengeafsnit P2, Svendborg

På valg: Januar 2021 (1)


Lene Rosenly, udviklingssygeplejerske, Psykiatrisk Afdeling Odense

På valg: januar 2021 (2)


Malene Findshøj, fysioterapeut, Traume- og torturoverlevere(ATT), Afdeling Odense

På valg: januar 2020 (1)


Mia Raun Skovlund, sygeplejerske, P40Ø-P40V Integreret afsnit, Odense

På valg: Januar 2021 (1)


Per Hartvig Hansen, socialpædagog, Børne- og Ungepsykiatrien Odense

På valg: januar 2021 (2)


Tomasz Duchnowski, overlæge, Psykiatrisk afdeling Esbjerg

På valg: januar 2020 (1)


Præst

Henriette Heide-Jørgensen, PhD og sygehuspræst ved psykiatriske afdelinger i Åbenrå og arresthuset i Sønderborg

Udnævnt af Psykiatriledelsen


Patient- og pårørenderepræsentanter

Dorthe Randi Schmidt, patientrepræsentant

På valg: Januar 2021 (1)
Suppleant: Tom plads (ny findes start 2020)
Udnævnt af EN-AF-OS


Kirsten Hansen, pårørenderepræsentant

På valg: Januar 2021 (1)
Suppleant: Karin Birch Lange

Udnævnt af Dialogforum
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk