Dette er tekstversionen af Organisation og nøgletal
Klik her for at komme til den grafiske version af Organisation og nøgletal
Organisation og nøgletal


Psykiatrien i Region Syddanmark udreder og behandler mennesker med psykisk sygdom med det formål, at de bliver raske eller så velfungerende, at de kan leve deres liv og tage del i samfundet'. Det er sygehusets mission, og her kan du finde informationer om organisationen og fundamentet for vores arbejde i psykiatrisygehuset.

Psykiatrisygehusets afdelinger og funktioner

Psykiatrisygehuset har afdelinger og funktioner fordelt i hele regionen inden for følgende hovedområder:

Sygehusets øverste ledelse

Sygehusets øverste ledelse er tredelt og består af en:

Sygehusledelsen har sammen med det administrative personale til huse i Vejle på Sygehus Lillebælts matrikel.

Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark

Psykiatrisygehuset er politisk forankret i Psykiatri- og socialudvalget under Regionsrådet i Region Syddanmark.

Læs mere om Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark.

Døgnpsykiatri, akut psykiatri og ambulant psykiatri

Læs mere om døgn- og akutpsykiatri samt den ambulante psykiatri i lokalpsykiatrierne.

Organisationsdiagram for Psykiatrien i Region Sydanmark

Organisationsdiagram for Psykiatrien i Region Syddanmark

Udviklingsplan 2018-2021

Udviklingsplan for Psykiatrien i Region Syddanmark 2018-2021

Sygehuset i tal
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk