Dette er tekstversionen af Lokalpsykiatri Aabenraa
Klik her for at komme til den grafiske version af Lokalpsykiatri Aabenraa

Forside - Læs op - Sitemap


Lokalpsykiatri Aabenraa


Lokalpsykiatri Aabenraa er en fuldt udbygget lokalpsykiatri med almen team, opsøgende psykoseteam, akut funktion, selvmordsforebyggelsesteam, Tidlig Interventions Team (TIT) - et regionalt specialtilbud til 18-30 årige med debuterende skizofreni - og PsykInfo.

Lokalpsykiatrien ligger centralt i Aabenraa i sundhedshuset Opnørgården, hvor der også er jordemødre, obstetriker/gynækolog, praktiserende læger og tandlæger. I stueetagen findes apotek.

Opnørgården

Lokalpsykiatri Aabenraa har pt. 500 patienter i behandling. Lokalpsykiatrien betjener Aabenraa Kommune og modtager i visse tilfælde henvisninger fra de fire sønderjyske kommuner.

Lokalpsykiatri Aabenraa har holdt til i Opnørgården siden foråret 2012. De bebor husets 3. og 4.sal.  

PsykInfo

Se nyhed og billeder fra åbent hus den 11. november 2013
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk