Dette er tekstversionen af Hvordan arbejder vi?
Klik her for at komme til den grafiske version af Hvordan arbejder vi?

Forside - Læs op - Sitemap


Hvordan arbejder vi?


Hvordan arbejder Klinisk Etisk Komite? 
Komiteen forsøger at finde den bedst mulige løsning ved at analysere dilemmaet.

Komiteen identificerer og drøfter:

Afhængigt af sagen sker behandlingen på forskellig måde:

Habilitetshensyn kan medføre, at komitemedlemmer ikke kan deltage i en konkret sagsbehandling.

 

Hvad kan man forvente?
Det primære mål med sagsbehandlingen er at bidrage med etiske refleksioner og foreslå acceptable løsninger for alle berørte parter.

Hvis det ikke er muligt, kan målet være at identificere, hvem der har beslutningsansvaret og oplyse om eventuelle klagemuligheder.

Der er tavshedspligt i sagsbehandlingen. Dog udarbejdes der en sagsbehandling, som ikke indeholder identificerbare data om patienten, som er offentligt tilgængelige.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk