Dette er tekstversionen af Hvilke sager kan Klinisk Etisk Komite behandle?
Klik her for at komme til den grafiske version af Hvilke sager kan Klinisk Etisk Komite behandle?

Forside - Læs op - Sitemap


Hvilke sager kan Klinisk Etisk Komite behandle?


Hvilke sager kan Klinisk Etisk Komite behandle? 
Alle kliniske, patientrelaterede sager af etisk karakter kan behandles – uanset om de er små eller store. Formålet er at skabe læring til det sundhedsfaglige personale.

 

Emner kan være:

Man kan bruge Klinisk Etisk Komite til:

De sager, der forelægges, skal være anonymiserede, medmindre patienten har givet sit samtykke til, at sagen behandles i Klinisk Etisk Komite.

 

Hvem kan henvende sig til Klinisk Etisk Komite?
Alle, der ønsker at få belyst et etisk dilemma, kan henvende sig til Signe Guldhammer Lystbæk på sgl@rsyd.dk.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk