Dette er tekstversionen af Hvad er Klinisk Etisk Komite?
Klik her for at komme til den grafiske version af Hvad er Klinisk Etisk Komite?

Forside - Læs op - Sitemap


Hvad er Klinisk Etisk Komite?


Hvad er Klinisk Etisk Komite?
Klinisk Etisk Komite har 17 medlemmer, der repræsenterer faggrupper og fagområder i psykiatrien.Herunder er 10 medlemmer klinikere med forskellige fagligheder fra forskellige sygehuse. Der er også en præst, filosof, jurist og en patient- og en pårørenderepræsentant i KEK. 

 

Medlemmskabet i KEK giver medlemmerne undervisning i etisk refleksion og facilitering.

 

Klinisk Etisk Komites opgave er at:

Klinisk Etisk Komite kan belyse og udfolde problemstillinger, men ikke beslutte.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk