Dette er tekstversionen af Kunst på det nye sygehus
Klik her for at komme til den grafiske version af Kunst på det nye sygehus

Forside - Læs op - Sitemap


Kunst på det nye sygehus


Når patienter og pårørende i fremtiden kommer ind på sygehuset i Aabenraa, vil de blive mødt af kunstnerisk udsmykning ved de tre indgange; hovedindgangen til somatikkens sygehus ved Familiehuset, indgangen til den fælles akutmodtagelse og indgangen til psykiatrien.

Ane Mette Ruge

Bedømmelseskomitéen i Region Syddanmark valgte enstemmigt  Ane Mette Ruge til at udsmykke hovedindgangene til det nye sygehus i Aabenraa. Beslutningen blev truffet december 2012.
 

Kunsten skal være en del af sygehuset

Kunsten udvikles specielt til sygehuset i Aabenraa, og vil blive arbejdet ind i byggeriet, gennem formgivning og udsmykning af f.eks. vægge, gulve eller loft. Kunsten skal være med til at give patienterne en visuel oplevelse, uanset i hvilken anledning de kommer på sygehuset. Tanken er, at kunsten skal have en inspirerende, helbredende og afstigmatiserende effekt. Måske kan den også kan bruges som vejviser.

Kunstner udpeget

Processen kører sideløbende med byggeriet. Der var oprindelig udpeget tre kunstnere, som skulle komme med deres bud på kunstopgaven i form af skitseforslag. Der er nedsat en arbejdsgruppe og et bedømmelsesudvalg.

Bedømmelsesudvalget valgte Ane Mette Ruge som kunstner. Læs mere

4 mio. afsat

Der er afsat ca. 4 mio. kr. til projektet, som er finansieret af Sygehus Sønderjylland, Psykiatrien i Region Syddanmark og Statens Kunstfonds "Udvalg for Kunst i Det Offentlige Rum".  
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk