Dette er tekstversionen af Børne- og Ungdomspsykiatri Odense
Klik her for at komme til den grafiske version af Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Forside - Læs op - Sitemap


Børne- og Ungdomspsykiatri Odense


Børne- og ungdomspsykiatrien i Odense gik fra 2014 fra otte til 22 døgnpladser.

Børne-og Ungdomspsykiatrisk afdeling Odense
Samtidig blev patienter med spiseforstyrrelser, ifølge Sundhedsstyrelsens specialeplan, samlet i henholdsvis Odense og Kolding (fra 2014 i Aabenraa).

Det betød flere patienter til afdelingen,som krævede en udvidelse og ombygning af de eksisterende forhold.

Tilbygningen består af en 1.200 kvadratmeter pavillon. Den er bygget øst for (bagved) det eksisterende byggeri, og forbinder de to fløje, der indeholder dagafsnit for børn og døgnafsnit for unge.

Pavillonen huser ekstra døgnpladser, akutmodtagelse og ambulatorium.

Ombygningen af afdelingen og pavillonen er en midlertidig løsning - indtil Nyt OUH står klar som forventet i 2022.

Byggeriet blev udført af 3D Contractor i Odense.

Til- og ombygningen stod klar i efteråret 2013.


 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk