Dette er tekstversionen af Lokalpsykiatri Odense
Klik her for at komme til den grafiske version af Lokalpsykiatri Odense

Forside - Læs op - Sitemap


Lokalpsykiatri Odense


Facade

Hans Jørgensen og Søn Entreprenører arbejder sammen med KPF Arkitekter samt Rambøll om at udføre Lokalpsykiatri Odense.

Huset bliver opført i nærheden af Odense Havn på Toldbodgade 45 og vil være omkring 5.200 m2 opført som et 4-etagershus.

Huset indrettes med udgangspunkt i visioner, som blev udarbejdet på workshops i foråret 2013, og som har dannet grundlag for det vindende forslag.

Indgang

Hvem skal bo i den nye lokalpsykiatri?

Lokalpsykiatri Odense skal samle 13 teams, som i dag er placeret på 4 lokationer i Odense i Kochsgade, Bjergegade, Skulkenborg og på Sdr. Boulevard..

De forskellige teams skal samles, da det dels vil lette ”patientrejsen” og dels skabe synergieffekt blandt de forskellige teams. De mange teams skal arbejde sammen på en måde, der kan øge fællesskabet, samarbejdet på tværs og give borgerne en behandling med mere sammenhæng i forløbet.

Samlingen gælder følgende teams:

·         Affektivt team

·         Akutteam for demente med psykiatriske symptomer eller adfærdsforstyrrelser

·         Center for selvmordsforebyggelse

·         Geronto psykiatriskteam

·         Mobilteam

·         Oligofreni psykiatriskteam

·         Psykoterapeutiskteam

·         Spiseforstyrrelsesteam

·         Tidlig interventionsteam

·         Almen psykiatriskteam

·         Opsøgende psykoseteam

·         Udredningsteam

·         Afdelingen for traume og torturoverlevere.

Læs nyhed fra rejsegildet 28.april 2017

 

Læs nyhed fra første spadestik i september 2016

Opgang
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk