Dette er tekstversionen af Retspsykiatri på uddannelse
Klik her for at komme til den grafiske version af Retspsykiatri på uddannelse
Retspsykiatri på uddannelse


Sygeplejersker, der er ansatte i regionernes forskellige retspsykiatriske tilbud, har gennemført Landsdækkende Retspsykiatrisk Uddannelse i november 2013 (LRU SPL 2013).

Uddannelsens formål er, at deltagerne tilegner sig viden og videreudvikler kompetencer, der kan bruges til udvikling og kvalitetssikring af sygeplejen til patienter i retspsykiatrien.

Forebyggelse, kvalitet, behandling m.m.
I den sammenhæng har deltagerne fordybet sig i følgende emner: Forebyggelse af kriminalitet, kvalitet i retspsykiatrien i et patientperspektiv, teori og metode i samarbejdet med patienter med behandlingsdom, forandrings- og implementeringsprocesser i retspsykiatrien samt udvikling og anvendelse af kompetencer i praksis.

Samarbejde på tværs, recovery-orientering, dokumentation, misbrugsbehandling, inddragelse af og samarbejde med patienter og deres netværk, samt magt og tvang i retspsykiatrien, har været nogle af de helt centrale og gennemgående elementer i uddannelsen.

Diplommoduler
Uddannelsesforløbet er sammensat af tre diplommoduler (20 ECTS i alt) samt et modul med fokus på implementerings- og forandringsprocesser. Uddannelsen har en samlet varighed på 12 ugers fuldtidsstudie fordelt over en periode på 8 måneder i 2013.

Deltagerens ledere har været aktivt involveret i uddannelsesforløbet. Dette med henblik på at understøtte, at deltagerne kommer til at anvende det lærte og videreudvikler sygeplejen samt, at deltagerne kan bidrage til de løbende udviklingsprocesser, der finder sted i retspsykiatrien.

Uddannelsen er udviklet og gennemført i et samarbejde mellem:

Evalueringen af uddannelsesforløbet peger bl.a. på, at deltagerne generelt har fået et betydeligt og relevant læringsudbytte, og de bliver bedre klædt på til varetagelsen af sygeplejen til og samarbejdet med patienter i retspsykiatrien.

I Psykiatrien i Region Syddanmark har fire sygeplejersker gennemført uddannelsen. De er fordelt på fire ud af fem retspsykiatriske døgnafsnit.   

Næste hold af Landsdækkende Retspsykiatrisk Uddannelse for sygeplejersker forventes at blive afholdt i 2015.

Yderligere information fås ved henvendelse til: Oversygeplejerske Isabel Gindeberg, telefon 9944 8101.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk