Dette er tekstversionen af Psykisk sygdom hos patienter med multipel sklerose
Klik her for at komme til den grafiske version af Psykisk sygdom hos patienter med multipel sklerose
Psykisk sygdom hos patienter med multipel sklerose


Formålet med ph.d-projektet er at belyse antallet af patienter med multipel sklerose, der efterfølgende får stillet psykiatriske diagnoser sammenlignet med resten af befolkningen. Desuden undersøges muligheden for at udarbejde kliniske screeningsinstrumenter og redskaber til at stille psykiatriske diagnoser for patienter med MS. Læs mere her.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk