Dette er tekstversionen af Livskvalitet hos patienter med spiseforstyrrelser
Klik her for at komme til den grafiske version af Livskvalitet hos patienter med spiseforstyrrelser
Livskvalitet hos patienter med spiseforstyrrelser


Laura Al-Dakhiel Winklers ph.d-projekt er et opfølgningsstudie, der ser nærmere på tidligere patienter med spiseforstyrrelser og anoreksi. Ved at blandt andet at undersøge patienternes livskvalitet, dødelighed, sygdomsvarighed og vægt vil det være muligt at lave nye undersøgelser og forsøg med mere målrettet og effektiv behandling. Desuden undersøges om der kan defineres en kritisk nedre grænse for kropsfedt for generhvervelsen af regelmæssige menustrationer. Læs mere her.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk