Dette er tekstversionen af Vold i psykiatrien
Klik her for at komme til den grafiske version af Vold i psykiatrien
Vold i psykiatrien


Der er tidligere påvist en høj forekomst af vold mod medarbejdere i psykiatrien. I dette projekt følger Ask Elklit op for at se, hvordan medarbejdere, der har været udsat for vold, reagerer på længere sigt. Læs mere her.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk