Dette er tekstversionen af DIPA - Den Integrative Psykiatriske Afdeling
Klik her for at komme til den grafiske version af DIPA - Den Integrative Psykiatriske Afdeling
DIPA - Den Integrative Psykiatriske Afdeling


Indsatsen overfor patienter med svære psykiske lidelser er i stor udstrækning overgået til ambulant distriktspsykiatri og den kommunale socialpsykiatri, og patienterne modtager derfor behandling i flere parallelle sektorer. Formålet med projektet er at bedre patientbehandlingen ved at ændre den psykiatriske indsats fra en overvejende parallel praksis til en integrativ indsats. Læs mere om det her.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk