Dette er tekstversionen af Målrettet behandling til ældre med alkoholproblemer
Klik her for at komme til den grafiske version af Målrettet behandling til ældre med alkoholproblemer
Målrettet behandling til ældre med alkoholproblemer


Andelen af ældre med alkoholoverforbrug er stigende, og det samme er andelen af ældre i samfundet generelt. Men der findes ikke meget viden om målrettet behandling af ældre med alkoholproblemer. Dette internationale projekt skal forsøge at tilvejebringe viden om behandling af netop denne specifikke målgruppe. Læs mere her.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk