Dette er tekstversionen af Henvisningsmodel til patienter med alkoholproblemer
Klik her for at komme til den grafiske version af Henvisningsmodel til patienter med alkoholproblemer
Henvisningsmodel til patienter med alkoholproblemer


Der arbejdes i projektet med at udvikle en henvisningsmodel til patienter med alkoholproblemer. Henvisningsmodellen skal sikre, at indlagte patienter kommer i behandling inden udskrivelsen og fortsætter den bagefter. Ubehandlede alkoholproblemer har store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Læs mere her.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk