Dette er tekstversionen af Forskelle i behandling af børn med ADHD
Klik her for at komme til den grafiske version af Forskelle i behandling af børn med ADHD
Forskelle i behandling af børn med ADHD


Ved at kigge på den forskellige behandling, der de seneste år er givet til børn med ADHD, tilvejebringes viden, der på sigt kan være med til at sikre den mest optimale behandling af børnene. Læs mere her.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk