Dette er tekstversionen af Tegn på ADHD hos førskole-børn
Klik her for at komme til den grafiske version af Tegn på ADHD hos førskole-børn
Tegn på ADHD hos førskole-børn


ADHD diagnosticeres sjældent før 6-års alderen, men symptomerne viser sig ofte allerede tidligere. Målet med dette projekt (SAFARI) er at udvikle et førskole ADHD-risikoindeks, som kan bruges til en tidlig og forebyggende indsats overfor "ADHD-truede" børn og deres familier. Læs mere om SAFARI her.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk