Dette er tekstversionen af Supervision af plejepersonale
Klik her for at komme til den grafiske version af Supervision af plejepersonale
Supervision af plejepersonale


Det undersøges, hvordan man sikrer størst deltagelse og bedst muligt udbytte af den supervision, der tilbydes personalet på de psykiatriske afdelinger. Læs mere her.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk