Dette er tekstversionen af Livskvalitet efter gastric bypass
Klik her for at komme til den grafiske version af Livskvalitet efter gastric bypass
Livskvalitet efter gastric bypass


Det undersøges, hvilke kriterier der har indflydelse på livskvaliteten hos patienter, der har gennemgået en gastric bypass-operation. Det undersøges også, om der er forskel på livskvaliteten hos dem, der er blevet opereret efter de gamle kriterier og dem, der er opereret efter indførelsen af nye og skrappere kriterier i 2011. Læs mere her.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk