Dette er tekstversionen af Strategiråd for Psykiatrisk Forskning
Klik her for at komme til den grafiske version af Strategiråd for Psykiatrisk Forskning

Forside - Læs op - Sitemap


Strategiråd for Psykiatrisk Forskning


Strategirådet for Psykiatrisk Forskning står for den strategiske planlægning og koordinering af forskningen i Region Syddanmark. Rådet udgør samtidigt bestyrelsen i Psykiatriens Forskningsfond. Desuden rådgiver strategirådet regionsrådet i Region Syddanmark om forskningspolitiske spørgsmål. 

 

Formand
Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen
Psykiatrien i Region Syddanmark
amp@rsyd.dk
Tlf. 7664 6002

Næstformand
Professor, ph.d., institutleder, Kirsten Ohm Kyvik
Klinisk Institut
, SDU
kkyvik@health.sdu.dk
Tlf. 6011 3046

Øvrige medlemmer:

Professor, overlæge, ph.d. Niels Bilenberg
Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion
niels.bilenberg@rsyd.dk
Tlf. 9944 8680

Professor, Kjeld Andersen
Psykiatrisk Afdeling Odense, Klinisk Institut, SDU
Kjeld.andersen@rsyd.dk Tlf. 65414151

Professor Tanja Maria Sheldrick-Michel
Psykiatrisk Afdeling Odense, Klinisk Institut, SDU
tanja.michel@rsyd.dk Tlf. 6541 4122

Lektor Mette Elmose Andersen
Institut for Psykologi, SDU
melandersen@health.sdu.dk Tlf. 6550 4625


Lektor, Institutleder Rikke Leth-Larsen,
Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU
rllarsen@health.sdu.dk Tlf. 65503913

Institutleder Kasper Hallenborg
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU

hallenborg@mmi.sdu.dk
Tlf. 21356256

Professor Lise Hounsgaard
Enhed for Sygeplejeforskning
lhounsgaard@health.sdu.dk
Tlf. 65504317

Ledende overlæge Ulla Skov-Jørgensen
Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion
Ulla.Skov.Joergensen@rsyd.dk

Oversygeplejerske Yvonne Reinholdt
Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg
Yvonne.Reinholdt@rsyd.dk
Tlf.
99447301

Stud.med. Louise Rasmussen (Udpeget af Psykiatrisk Dialogforum)
lrasm10@student.sdu.dk
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk