Dette er tekstversionen af Statistisk bistand til psykiatrisk forskning
Klik her for at komme til den grafiske version af Statistisk bistand til psykiatrisk forskning

Forside - Læs op - Sitemap


Statistisk bistand til psykiatrisk forskning


Netværkssekretariatet for Psykiatrisk Forskning tilbyder statistisk bistand til forskningsprojekter indenfor psykiatrien i Region Syddanmark.


Rådgivningen kan ydes i forhold til alle dele af et forskningsprojekt, fra udarbejdelse af forskningsdesign og analyseplan til analyse, fortolkning og afrapportering. Det kan være i form af en længerevarende tilknytning til et forskningsprojekt eller i forhold til konkrete statistiske problemstillinger.


Rådgivning ydes også ift. strukturering af dataindsamling og værktøjer til indsamling og opbevaring af data. Der ydes ikke bistand til datamanagement, kun når det handler om strukturering af data til et analysedatasæt og arbejdet indgår som en del af en analyseopgave.

Hvordan får jeg hjælp?

Statistisk konsulent Pia Veldt Larsen

Telefon 24 61 23 44

Mail Pia.Veldt.Larsen@rsyd.dk
 

Send en mail, hvor du beskriver dit forskningsprojekt og det problem, som du har brug for hjælp til at løse.
Dit forskningsprojekt skal som udgangspunkt have tilknytning til den psykiatriske forskning i Region Syddanmark. I det omfang projektet ikke er finansieret af Psykiatriens Forskningsfond, kræves der finansiering ved længerevarende konsulentbistand.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk