Dette er tekstversionen af Søg midler til forskningsprojekt - Patienten i fokus
Klik her for at komme til den grafiske version af Søg midler til forskningsprojekt - Patienten i fokus

Forside - Læs op - Sitemap


Søg midler til forskningsprojekt - Patienten i fokus


Psykiatriens Forskningsfond støtter forskningsprojekter, der spænder bredt fra sandkasse til eliteforskning og fra epidemiologisk til translationel forskning. Der kan ansøges om midler til forskningsprojekter under 2 ansøgningsrunder årligt.

Fra den 20. januar 2020 er det muligt at søge puljen under 1. runde 2020, ansøgningsfrist er den 4. marts kl. 12.00.

Den nye forskningsstrategi sætter patienten i centrum. Psykiatriens Forskningsfond har derfor besluttet, at ansøgere til Psykiatriens Forskningsfond skal beskrive, hvordan man vil inddrage patienter og pårørende i deres forskningsprojekter.
 

Hvordan kan patienter og pårørende inddrages i forskningsprocessen?

For inspiration til konkrete aktiviteter som inddrager patienter og pårørende følg linket, hvor du finder listede eksempler på mulige indsatser unde de 3 trin Eksempler på indsatsområder for aktiv patient og pårørendeinddragelse i forskningsprojekter

Læs mere om støtte til forskningsmidler
 

Hvem kan søge?

Psykiatriens Forskningsfond yder støtte til forskningsprojekter, der er forankret i Psykiatrien i Region Syddanmark. Alle med tilknytning til Psykiatrien i Region Syddanmark kan ansøge om forskningsmidler. Den enkelte forsker kan være hovedansøger på flere ansøgninger, men antallet af ansøgninger vil indgå i bedømmelsesudvalgets prioritering.

Der kan ikke søges bevillinger med tilbagevirkende kraft.

Alle projektansøgninger, som søger midler i Psykiatriens Forskningsfond, skal indhente et samtykke fra den afdelingsledelse, hvor projektet skal have tilknytning til, og uploade det underskrevne samtykke i e-fonds systemet sammen med ansøgningen.

Samtykkeblanketten hentes her
 

Hvad kan der søges støtte til?

Psykiatriens Forskningsfond støtter aktiviteter i tilknytning til konkrete, afgrænsede forskningsprojekter/-ansættelser, herunder: præ – ph.d. – projekt, ph.d. – projekt, præ – postdoc - forløb, postdoc – projekt/forløb og andre seniorforskningsprojekter.

Psykiatriens Forskningsfond støtter ph.d. – projekter og forskeransættelser ifm. konkrete projekter/forløb efter faste modeller, som ansøgeren skal gøre sig bekendt med for at udregne det beløb, der kan ansøges om.

Model for ph.d.-ansættelse og model for forskeransættelse, som også indbefatter bl.a. postdoc–ansættelse

Desuden gælder det for ph.d.-projekter, at de som minimum skal være indsendt til bedømmelse ved ph.d. –skolen (SDU), inden ansøgningen sendes til Psykiatriens Forskningsfond. Dokumentationen for indsendelse eller godkendelse fra SDU skal uploades i ansøgningen til Psykiatriens Forskningsfond.

Ansøges der om et ph.d.- projekt, som gennemføres i løbet af flere end de 3 år (og kombineres med klinisk praksis), skal der også vedlægges følgende:

Hvad kan midlerne anvendes til?

Hvad gives der ikke støtte til?

 

Hvad er ansøgningsproceduren?

Ansøgning indsendes via det elektroniske ansøgningssystem e-fond. Brug det elektroniske ansøgningsskema.

Ved korrekt afsendt ansøgning vil ansøger modtage en svarmail fra fonden.

Spørgsmål vedr. puljen og ansøgningsskemaet kan rettes til:
Forskningssekretariatet, Ewa Lizis-Younes: Ewa.Lizis.Younes@rsyd.dk

 

Ansøg Psykiatriens Forskningsfond

Man vil kunne søge midler under 1. runde fra mandag den 20. januar 2020.

Ansøgningsfristen er onsdag den 4. marts 2020 kl. 12. Ansøgere kan forvente svar medio juni 2020.

Brug e-fonds elektroniske ansøgningsskema for at søge om forskningsmidler.
 

Behandlingsproces og vurderingskriterier

Alle indkomne projektansøgninger vurderes ud fra projekternes forankring i Psykiatrien i Region Syddanmark og de formelle administrative krav. De ansøgninger, der opfylder alle ansøgningskriterier (dog ikke ph.d.-projekter, som bedømmes af SDU’ ph.d.-skolen og præ-ph.d.- projekter, som i sagens natur ikke har færdigudarbejdede protokoller), vil blive bedømt af et eksternt forskningsfagligt bedømmelsesudvalg.

Alle projekter bliver desuden behandlet og bedømt af psykiatriens Forskningsudvalg. Uddelingsmøde og den endelige behandling af ansøgninger afholdes af Syddansk Strategiråd for Psykiatrisk Forskning ultimo maj 2020.
 

Vurderingskriterierne af ansøgningerne til Psykiatriens Forskningsfond

Videnskabelige kriterier:

Strategisk værdi:

Formidling

Som nævnt i Region Syddanmark forskningsstrategi på det psykiatriske område, skal det være tydeligt for alle, at der drives forskning af høj international standard i Psykiatrien i Region Syddanmark. Derfor ligger der også et krav til ansøgeren om, at forskningsprojekter, der støttes af midler fra Psykiatriens Forskningsfond, skal formidle resultater gennem videnskabelige publikationer.

Som en del af forskningsprojektet skal ansøgeren være indstillet på at deltage i en række formidlingsaktiviteter, der har til formål at synliggøre den psykiatriske forskning i Region Syddanmark. Ansøgeren forpligter sig også til at bidrage med input til årsberetningen.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk