Dette er tekstversionen af Brug af forskningsmidler
Klik her for at komme til den grafiske version af Brug af forskningsmidler

Forside - Læs op - Sitemap


Brug af forskningsmidler


Særlige forhold, der skal overholdes, når der bruges midler i forbindelse med forskning, bl.a. indkøb af IT-udstyr, brug af gavekort og udarbejdelse af bilag, når der er deltagere i et projekt.

IT-udstyr

Regionens indkøbsaftaler skal anvendes. Afvigelse fra anvendelse af indkøbsaftalen i forhold til indkøb af IT-udstyr kan kun ske efter forudgående aftale med Regionens IT-afdeling. Dokumentation for aftalen skal foreligge skriftligt og vedhæftes godkendelsen af den pågældende faktura. Betaling af fakturaen kan kun ske såfremt dokumentationen foreligger. SDU-ansatte kan også benytte sig af SDUs indkøbsaftale.
Alt IT-udstyr, indkøbt for forskningsmidler, tilhører sygehuset. 

Gavekort

Modtagere af gavekort fra sygehuset er skattepligtig af værdien, hvorfor modtagere af gavekort skal opgive deres CPR-nummer, således at værdien kan indberettes til SKAT. Afdelingerne har ansvare for at give HR-løn besked herom i hvert enkelt tilfælde.
Afdelingerne og de forskningsansvarlige kan med fordel erstatte gavekort med tingsgaver.

Bilag – bl.a. deltagerbilag

På alle bilag skal der oplyses formålet med udgiften. Afholdes der deltagerudgifter på sygehuset skal der udover oplysning om formål også oplyses om navne og tilhørsforhold på deltagerne (kan skrives med tekst i Prisme). Oplysningerne er en forudsætning for, at deltagerbilag kan godkendes til betaling i afdelingerne.

Honorering af familiemedlemmer

Ansættelse af familiemedlemmer i forskningsprojekter kan som udgangspunkt ikke lade sig gøre. I helt særlige tilfælde kan afvigelse forekomme, men det kræver særskilt forklaring og godkendelse af sygehusledelsen.

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk