Dette er tekstversionen af Forskningsleder Mia Lichtenstein
Klik her for at komme til den grafiske version af Forskningsleder Mia Lichtenstein
Forskningsleder Mia Lichtenstein


BEDRE PSYKIATRI MED fremtidens TEKNOLOGI

Mia Lichtenstein er forskningsleder, lektor og ph.d. Hun er uddannet psykolog og har igennem mange år arbejdet som både klinisk psykolog og forsker.

Mia Lichtenstein

Mia Lichtensteins forskningsinteresser omfatter primært spiseforstyrrelser og motionsafhængighed, men hun har igennnem de seneste år udvidet sit felt til også at omfatte personlighedsforstyrrelser, angst, depression og andre afhængighedsforstyrrelser.
Mia Lichtenstein har siden 2015 været ansat i Telepsykiatrisk Centers Internetpsykiatri og Forskningsenhed, hvor hun har arbejdet med internetbaseret behandling af depression og angst samt opstartet forskningsprojekter, der omfatter app-baseret behandling af psykiatriske lidelser og brugen af virtual reality til eksponering for angst.
 

Mia Lichtenstein arbejder som forskningsleder for at skabe et kreativt og dynamisk forskningsmiljø med tillid, ambitioner og visioner.

Kontakt
Telefon: 2479 7943
Mail: mialic@rsyd.dk
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk