Dette er tekstversionen af Bliv klogere på de særlige pladser til jobinfomøde 5. december
Klik her for at komme til den grafiske version af Bliv klogere på de særlige pladser til jobinfomøde 5. december
Bliv klogere på de særlige pladser til jobinfomøde 5. december


De særlige pladser etableres i Region Syddanmark i starten af 2018. Forberedelserne er i fuld gang, og tirsdag den 5. december er der jobinfomøde, hvor interesserede kan blive klogere på pladserne og de cirka 40 nye medarbejdere, der skal bruges.

Den 5. december kl. 17 er der jobinfomøde på Psykiatrisk Afdeling Vejle, hvor personalet glæder sigtil at byde dig velkommen og vise fantastisk flotte rammer, der fra 1. marts 2018 også kommer til at huse det helt nye afsnit med 15 særlige pladser, der skal rumme en gruppe af udsatte borgere med en psykisk lidelse og et misbrug.
 

Program jobinfomødet

Det foreløbige program ser sådan ud, og kan også hentes i pdf-format her:

Kl. 16.45 Kaffe og kage

Kl. 17.00 Velkomst v/ administrerende sygehusdirektør Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Psykiatrien i Region Syddanmark

Kl. 17.15  Jobs, afsnittet og afdelingen v/ oversygeplejerske Peter Jezek og ledende overlæge Connie Thurøe Nielsen, Psykiatrisk Afdeling Vejle

Kl. 17.30  Det tværsektorielle samarbejde v/ direktør Lise Plougmann Willer, Borger & Arbejdsmarked, Esbjerg Kommune

Kl. 17.50  Spørgsmål 

Kl. 18.00   Rundvisning i afdelingen og på det nye afsnit v/ oversygeplejerske Peter Jezek og ledende overlæge Connie Thurøe Nielsen

Kl. 18.30   Afslutning

Alle er velkomne, uanset om man er jobsøgende lige nu eller kan se sig selv arbejde med målgruppen i fremtiden. Der søges blandt andet sygeplejersker, socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter samt socialrådgivere.

 

Fakta om de særlige pladser
Det blev 2. juni 2017 besluttet, at der i hele landet skal oprettes 150 særlige pladser, der skal rumme en mindre gruppe af særligt udsatte patienter, som flere gange har været i kontakt med psykiatrien pga. svære psykiske lidelser og samtidigt udadreagerende adfærd.

Ud af det samlede antal pladser er det blevet besluttet, at Region Syddanmark skal etablere 31 pladser i eksisterende bygninger, og det bliver i Vejle og Esbjerg.

Region Syddanmark har driftsansvaret for de særlige pladser, mens kommunerne får visitationsansvaret. Derfor træffes beslutningerne om indlæggelse ikke kun på baggrund af en lægefaglig vurdering, og det inviterer til et godt tværsektorielt samarbejde kommuner og region imellem.

Der skal ansættes cirka 40 nye medarbejdere, og der er allerede slået stillinger op. 

Find dem på linket her
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk