Dette er tekstversionen af Center for spiseforstyrrelser
Klik her for at komme til den grafiske version af Center for spiseforstyrrelser

Forside - Læs op - Sitemap


Center for spiseforstyrrelser


Center for spiseforstyrrelser er et højt specialiseret tilbud til patienter med alvorlige spiseforstyrrelser i Region Syddanmark. Børn, unge og voksne med nervøse spiseforstyrrelser (anorexia nervosa og bulimia nervosa) er centerets kernepatienter. Center for Spiseforstyrrelser fungerer som videncenter i Region Syddanmark, og bistår med vejledning, udredning, undervisning og behandling af patienter


Kontakt centeret

Center for spiseforstyrrelser

Psykiatrien i Region Syddanmark

J. B. Winsløws Vej 16, indgang 230

5000 Odense C

Åbningstid for telefoniske henvendelser

Tlf:: 99 44 86 40 (børne- og ungdomspsykiatrien, Odense)
Tlf.: 99 44 94 00 (voksenpsykiatrien, Odense)


Fakta

Center for Spiseforstyrrelser er et formaliseret samarbejde mellem to afdelinger på Odense Universitetshospital og to afdelinger på Psykiatrihospitalet i Region Syddanmark

Samarbejdet omfatter bl.a. undersøgelse af patienten, planlægning af behandling og uddannelse af medarbejderne. Desuden omfatter det forsknings- og udviklingsprojekter på nationalt og internationalt niveau.

 

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk