Dette er tekstversionen af Lokalpsykiatrier i Vejle, Fredericia og Kolding
Klik her for at komme til den grafiske version af Lokalpsykiatrier i Vejle, Fredericia og Kolding

Forside - Læs op - Sitemap


Lokalpsykiatrier i Vejle, Fredericia og Kolding


De tre lokalpsykiatrier består af forskellige behandlingsteams med hver deres speciale og er bemandet med forskellige faggrupper, læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, ergoterapeuter, sekretærer.

 

Læs mere om behandling og besøg i forbindelse med Coronasmitten, COVID-19 

 

 

Lokalpsykiatri Vejle  - Sundhedshuset Vestre Engvej 51B, 5., 7100  Vejle

Hovedindgang Lokalpsykiatri Vejle, Vestre Engvej 51 Vejle
 
 
Ikon for parkering 80x80 px

 

Ved Sundhedshuset er der 3 timers gratis parkering.

 

Oversigtskort med parkering og indgang til Lokalpsykiatrien Vejle

 

Telefon: 99 44 75 10 - telefontid i tidsrummet: Mandag - torsdag 08.00-15.30 og fredag 08.00-15.00

 

Lokalpsykiatri Fredericia - Vendersgade 49, 7000 Fredericia

Hovedindgang lokalpsykiatri Fredericia, Vendersgade 49, 7000 Fredericia
 
 
Ikon for parkering 80x80 px

Ved lokalpsykiatrien i Fredericia er der gratis parkering udenfor døren, ellers på den offentlige P-plads i Vendersgade. Ingen tidsbegrænsning.

 

 

Oversigtskort med parkering og indgang til Lokalpsykiatrien i Fredericia

 

Telefon: Almenteam 99 44 80 10 - Geronto/demensklinikken 99 44 80 50 - telefontid i tidsrummet 08.00.-15.00

 

Lokalpsykiatri Kolding - Låsbyhøj, Nørregade 1, 2., 6000  Kolding

Lokalpsykiatri Kolding, Låsbyhøj, Nørregade 1, 2. sal, 6000 Kolding
 
 
Ikon for parkering 80x80 px

Ved lokalpsykiatrien i Kolding er der gratis parkering ved Låsbyhøj.

 

 

Oversigtskort over Lokalpsykiatrien i Kolding

 

Telefon: 99 44 75 00 - telefontid i tidsrummet 08.00-15.30 - fredag til kl. 15.00

 

Målgrupper for de forskellige ambulante teams

 

Udredningsteam udreder patienter med udiagnosticeret lidelse og sikrer at patienter henvises til relevant behandlingstilbud.

Affektivt team behandler patienter med depression, mani og/eller en blanding af disse.

Psykoseteam behandler patienter med forskellige psykotiske lidelser.

Personlighedsforstyrrelsesteam  behandler patienter med personlighedsforstyrrelse.

Angstteam behandler patienter med angstlidelser

Opsøgende Psykoseteam udfører opsøgende behandling af patienter med psykotiske lidelser og komplekse problemstillinger.

Regionens Oligofrenipsykiatriske team behandler udviklingshæmmede med psykisk lidelse.

Gerontopsykiatriske team behandler patienter over 70 år og betjener henholdsvis Vejle, Kolding/Fredericia og Vestfyn.

Team for selvmordsforebyggelse behandler patienter med selvmordstanker og risiko for selvmord.

 

Ambulantsygeplejersker, læger og psykologer behandler borgere i eget hjem eller ambulant.

Organisationsformen understøtter og fremmer realiseringen af væsentlige distriktspsykiatriske principper, såsom nær kontakt med patienten i dennes miljø, kontinuitet i behandlingen og et tværfagligt samarbejde med såvel en psykologisk, en socialpsykiatrisk som en medicinsk indgangsvinkel.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk