Dette er tekstversionen af Administration og Sygehusledelse
Klik her for at komme til den grafiske version af Administration og Sygehusledelse

Forside - Læs op - Sitemap


Administration og Sygehusledelse


Administration og Sygehusledelse for Psykiatrien i Region Syddanmark er samlet ved Sygehus Lillebælt i Vejle.

Kontakt

Lille Grundet Hulvej 25, bygning P, 7100 Vejle

Tlf. nr. 99 44 48 00

Send sikker mail til vores hovedpostkasse via borger.dk

Oversigtskort og parkering

Oversigtskort over bygningen og parkering på området, der er en del af Sygehus Lillebælt, Vejle

Sygehusledelse

Sygehusets ledelse består af 3 direktører:

Find pressefotos af Sygehusledelsen til download

administrerende sygehusdChefsekretærer

Der er 3 chefsekretærer:

charlotte.rosenkrantz.josefsen@rsyd.

Administrationen

Administrationschef Sten Kock-Hansen, tlf. 29 82 05 97

Administrationen har følgende 4 funktioner:

Ledelsessekretariatet

Løser flg. opgaver:

John Zola er Sekretariats- og Kommunikationschef, tlf. nr. 99 44 48 85

Klinisk IT

Løser flg. opgaver:

Flemming Sloth Lauemøller er IT-chef, tlf. nr. 99 44 49 21

HR

Løser flg. opgaver:

Bente Graa er HR-chef, tlf. nr. 23 44 88 96

Økonomi og Planlægning

Løser flg. opgaver:

Berit Matzen er Økonomi- og Planlægningschef, tlf. nr. 99 44 49 01
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk