Dette er tekstversionen af Psykiatriplan 2020-2024
Klik her for at komme til den grafiske version af Psykiatriplan 2020-2024
Psykiatriplan 2020-2024


Arbejdet op til en ny psykiatriplan 2020-2024 har stået på i det meste af 2019 med cafémøder i psykiatrisygehusets afdelinger, en politisk konference og en høring. Arbejdet afsluttes med regionsrådets behandling af planen. Den nye psykiatriplan afløser den første psykiatriplan fra 2008. Denne er i vid udstrækning fuldført med indførelsen af lokalpsykiatri og nye moderne bygninger.

Tidsplan

Op til den politiske konference d. 8. maj 2019 har der været en intern proces med blandt andet cafémøder i afdelingerne. Efter en høringsperiode skal psykiatriplanen godkendes i regionsrådet:

Høring

Høringen af den nye Psykiatriplan 2020-2024 for Region Syddanmark sluttede den 11. oktober 2019. 

Se de indkomne høringssvar og læs mere på Region Syddanmarks hjemmeside

Psykiatriplan 2020-2024

Læs den vedtagne psykiatriplan 2020-2024 (PDF)

Konferencen 'Fremtidens psykiatri i Region Syddanmark d. 8. maj 2019

Konferencens drøftelser var inddelt i 6 temaer:

Oplæg på konferencen
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk