Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykoterapeutisk Team

Adresse
Toldbodhusevej 4
5000 Odense C

 

Kontakt
Telefontid
Tlf.nr. 9944 9400 
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 16.00
Fredag kl. 08.00 - 13.00 
Sekretærerne vil kunne formidle kontakt til det øvrige personale.

Åbningstid
Behandlingen foregår fortrinsvis i dagarbejdstiden fra kl. 08.00 - 16.00.
Enkelte grupper mødes sidst på eftermiddagen.

Afsnitsledelsen
Funktionsleder Gitte Hundtofte
Overlæge Henriette Bruun
Overlæge Maria M. Guala, Team for spiseforstyrrelser
 

Hvem behandler vi
Psykoterapeutisk Team varetager behandling af borgere med

 • svære belastningstilstande
 • spiseforstyrrelser
 • personlighedsforstyrrelser
 • seksuelle vanskeligheder
 • personer, der har været udsat for seksuelle overgreb
 • psykiske vanskeligheder ifm. traumer og vedvarende belastning i tilværelsen

Hvem henvender tilbuddet sig til?
Psykoterapeutisk Team henvender sig til personer med sværere ikke-psykotiske psykiatriske problemstillinger,som typisk kræver en tværfaglig behandlingsindsats.
Sværere psykiatriske problemer kan være personlighedsforstyrrelser, belastningstilstande.

Som hovedregel behandler vi ikke patienter med en alvorlig misbrugsproblematik.

Behandlingstilbuddet består af
Udredende samtale inden for fire uger.
Herefter tages der stilling til behandlingstilbuddet, som kan være et pakkeforløb for personlighedsforstyrrelse, tilpasningsreaktion eller et særligt tilrettelagt forløb.

Et pakkeforløb/behandlingsforløb kan bestå af

 • Medicinsk behandling
 • Evt. social afklaring ved socialrådgiver
 • Evt. psykologisk udredning
 • Samtalebehandling individuelt og/eller i gruppe. Individuelle samtaleforløb er forbeholdt patienter med alvorlig psykisk sygdom.
 • Undervisning til patienter og pårørende individuelt og i gruppe
 • Samarbejde med pårørende, hvis det er relevant
 • Samarbejde/koordinering med egen læge og andre instanser f.eks. jobcenter

Samtalebehandling
Den primære behandling er gruppeanalytisk psykoterapi. Vi har aktuelt ca. 30 grupper, som fordeler sig på følgende måde: Blandede grupper med hensyn til alder, køn og diagnose, og mere ensartede grupper med hensyn til en fælles problematik som incest, bulimi, personlighedsforstyrrelser og problematikker i ungdomslivet. 
Behandlingen kan være såvel støttende som indsigtsgivende. Rammerne for behandlingen er forskellige alt efter, hvilket behandlingstilbud man får og aftales med den enkelte terapeut.
Hvad er gruppeterapeutisk behandling? Læs mere . . .

Personalekategorier
Behandlerteamet i Psykoterapeutisk Team er tværfagligt sammensat af særligt uddannede terapeuter (læge, psykolog, socialrådgiver, ergoterapeut og sygeplejerske). Alle har uddannelse i og erfaring med psykoterapi og arbejder selvstændigt under ledelse af psykiatriske speciallæger. Desuden er der ansat lægesekretærer.
Alt personale er omfattet af tavshedspligt, da den er en forudsætning for, at man kan arbejde med personlige problemer.

Visitation til team
Henvisning skal foregå via praktiserende læge/speciallæge eller en sygehusafdeling.
Når henvisningen er modtaget, sender vi en tid til samtale.

Før en eventuel behandling kan etableres, indkaldes man til et antal forsamtaler. Ved disse samtaler får man lejlighed til at redegøre for vanskelighedernes omfang, og samtalerne vil danne grundlag for, hvilken behandling vi kan tilbyde. Der vil sjældent ved første samtale blive taget stilling til det videre forløb.

Det kan være vigtigt, at man før samtalen har gjort sig nogle tanker om sine vanskeligheder, hvordan man bedst kan hjælpes, og hvad man ønsker at få ud af behandlingen.

I visse situationer er det relevant at inddrage de pårørende i forsamtalen/samtalerne.

Øvrige links:
Tavshedspligt


Siden er sidst opdateret 5-10-2018
Psykiatrisk Afdeling OdensePsykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt