Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


RESCueH - alkoholforskning

Lundbeckfonden har bevilget 44 mio. kroner til et 5-årigt forskningsprojekt i klinisk alkoholforskning på Syddansk Universitet.  Det er den hidtil største bevilling til alkoholforskning i Danmark, og TrygFonden har doneret 10 mio. kroner.

Projektet kaldes RESCueH og etableres ved Enheden for Klinisk Alkoholforskning på Syddansk Universitet. Forskergruppen kommer til at ”bo” på Psykiatrisk Afdeling Odense i forbindelse med et telepsykiatrisk center, der er under opførelse.

Programmet har et samlet budget på 96 mio. kr. Region Syddanmark og SDU tegner sig for 37 mio. kr.  Udenlandske partnerinstitutioner bidrager med ca. 5 mio. kr.

RESCueH vil gennemføre fem større undersøgelser for at skabe et vidensgrundlag, der kan forbedre behandlingen af personer med alkoholmisbrug.  Projekterne tager udgangspunkt i danske patient- og behandlingsforhold. Omkring 3000 patienter deltager i større eller minde omfang i disse undersøgelser.

I kraft af samarbejde med partnere i Tyskland og USA, forventes det at RESCueH vil skabe resultater med stor international gennemslagskraft.

Navnet dannet af: The Relay Study,The Elderly Study, The Self-Match Study,The Cue Exposure Study, The Healthy Lifestyle Study.

Forskning

Danmark har en høj andel af mennesker med alkoholmisbrug. Man skønner, at 20 procent af befolkningen er i risikozonen for at udvikle et misbrug, og 4,8 procent har udviklet en afhængighed, som bringer deres job i fare og kan føre til tidlig død.

Forskningsprojektet tager afsæt i de mest iøjnefaldende udfordringer i alkoholbehandlingen:

  1. Alt for få mennesker kommer i behandling – og alt for få gennemfører en behandling. Omkring 140.000 er afhængige af alkohol, men kun 7000-10.000 behandles om året.
  2. Der ses et stigende forbrug blandt ældre over 60 år. På få år er antallet af ældre i behandling steget fra 4 til 15 procent, og stadig flere henvender sig til læge, rådgivning m.fl. fordi de er bekymret for et ældre familiemedlems alkoholforbrug.
  3. Matchning af behandling. Patienter er måske mere motiveret for behandling, når de selv har valgt behandlingsform. Omvendt kan patienter have det så dårligt, at de bare har brug for, at eksperterne tager over.
  4. Tilbagefald forekommer hyppigt. Trangen til alkohol forsvinder ikke, og da alkohol er eksponeret overalt i vores hverdagsliv, har de patienter, som har afsluttet behandling, behov for redskaber til at tackle de daglige fristelser.
  5. Det er ikke nok bare at fjerne alkohol. Det er kendt, at motion har en positiv effekt på såvel de fysiske, de psykiske som de sociale aspekter ved alkoholmisbrug.  Det kan bruges som supplement til ambulant alkoholbehandling. 

Der er tale om fem kliniske undersøgelser, som vil blive gennemført i projektperioden.

Video - Alkoholforskning for millioner 


Siden er sidst opdateret 16-7-2013Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt