Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


De ti interventioner - safewards

De ti interventioner - Safewards

Her er de ti interventioner kort skitseret:

 

1. Afklare gensidige forventninger

Klarhed om regler i afsnittet hjælper patienterne til at overskue deres egen situation. Patienter finder, som i mennesker i al almindelighed, imidlertid ofte skrevne regler stødende. Interventionen opfordrer til, at man i stedet taler om forventninger, og at disse afklares i et samarbejde mellem personale og patienter og går begge veje.

 

2. Milde ord

Milde ord er en tilgang, der skal minde og opfordre personalet til altid, at anvende den bedste form for kommunikation i forbindelse med den vanskelige samtale.

 

3. Kommunikativ deeskalering

Personale introduceres til plakaten Deeskalerings-tips af tovholdere der selv besidder gode evner til deeskalering. Plakaten kan være fikspunkt for refleksion over konfliktsituationer der har fundet sted i afsnittet.

 

4. Positive ord

Ved overlevering fra personale til personale kommer der let fokus på patienters uhensigtsmæssige adfærd og giver nyt personale en negativ forforståelse af patienterne. Ved positive ord, skabes der opmærksomhed om vigtigheden af, at patienter omtales fagligt og empatisk med fokus på ressourcer og fremskridt. Forståelse af patienters risikoadfærd

 

5. Støtte ved dårlige nyheder

Dårligt nyt til patienten kan medføre konfliktfyldte situationer. Personalet skal derfor nøje overveje hvordan disse gives og hvordan der kan støttes op. Det er vigtigt at dårligt nyt gives på en omsorgsfuld og anerkendende måde. Perioden bagefter, kan også være sårbar og der er derfor vigtigt at der er tilstrækkelig støtte i timerne/dagene bagefter.

 

6. Lær hinanden at kende

Relationen mellem patienter og personale er vigtig for at forebygge konflikter. Relationen styrkes ved det personlige møde hvor man i samtalen deler noget ”fælles tredje”. Ved at lave korte præsentationer af sig selv, kan personalet være med til at åbne op for samtaler der handler om andet end sygdom og problemer.

 

7. Hjælp hinanden møde

Møder på afsnittet, hvor der er fokus på at styrke patientfællesskabet. Møderne kan give anledning til at få sagt tak til nogen og til at finde på aktiviteter som giver mening for den gruppe patienter der aktuelt er indlagt. Disse møder holdes med fast kadence i løbet af ugen og typisk om morgenen.

 

8. Beroligende metoder

Beroligende metoder kan både være et godt supplement og et alternativ til PN medicin i mange tilfælde. Det er derfor vigtigt at udforske patientens egne strategier til at finde ro og evt. hjælpe patienten med at finde flere metoder. Som inspiration til dette, findes der på afsnittene en fysisk kasse med diverse redskaber til sansestimuli som kan dæmpe følelser af angst, vrede, uro, osv.

Der kan også findes inspiration i disse piktogrammer som kan findes på nettet og printes af personalet eller patienten selv (Link til piktogrammer er under udarbejdelse)

 

9. Genskabe tryghed

Hvis der har været en voldsom hændelse på afdelingen, holdes personalet et de-briefing møde med alle patienter, enten i plenum eller i små grupper for at mindske øget angst og utryghed, da konflikter let kan spredes ved kollektiv angst og uro.

 

10. Udskrivelses hilsen

Når en patient udskrives, opfordres han/hun til at skrive en besked til nyindlagte patienter, for at indgyde håb og tro på, at det hele bliver bedre.  Ofte er interventionen udformet som et træ, men kan udformes som man i afsnittet ønsker det.


Siden er sidst opdateret 28-10-2019Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt