Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatriske afdelinger

Psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark

Psykiatriens Medicinrådgivning arbejder for at fremme rationel anvendelse af psykofarmaka i Region Syddanmark.

Lyder nedenstående (eller dele heraf) som noget for din afdeling kan Psykiatriens Medicinrådgivning kontaktes her eller du kan finde den farmaceut som er tilknyttet din afdeling her.

 

Hvad kan vi tilbyde?

Klinisk farmaci på psykiatriske afdelinger

Psykiatrisygehuset satser på klinisk farmaci til styrkelse af rationel psykofarmakoterapi og patientsikkerhed. Der er derfor tilknyttet kliniske farmaceuter til alle psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark (samlet set svarende til to fuldtidsnormeringer).

Alle afdlinger har tilknyttet en klinisk farmaceut som hjælp til at fremme en optimal og rationel brug af lægemidler. Pga. de begrænsede tidsmæssige ressourcer for farmaceuten på de enkelte afdelinger, er det afgørende, at afdelingsledelsen - sammen med den kliniske farmaceut - definerer og prioriterer, hvilke opgaver og patientgrupper, farmaceuten skal arbejde med.

 

Medicingennemgang.

Psykiatriens Medicinrådgivning tilbyder input til medicingennemgang (farmaceutisk review) for psykiatriske patienter/patienter i behandling med psykofarmaka. Med indsatsen giver farmaceuterne hjælp og forslag til den lægefaglige medicingenenmgang hos både indlagte og ambulante patienter med henblik på at optimere/rationalisere den medicinske behandling. Det er herefter op til den behandlende læge at tage stilling til farmaceutens anbefalinger og eventuelt foretage handling herpå.

Farmaceuten kan bistå lægerne på afdlingen med at give input til medicingenenmgange hos udvalgte patienter samt rådgive om terapivalg, bivirkninger, interaktion m.v. Dette både indenfor psykofarmaka og somatisk medicin.

 

Undervisning

Psykiatriens Medicinrådgivning  kan efter ønske og aftale tilbyde undervisning fx om udvalgte terapiområder, interaktioner, monotorering af bivirkninger, metabolisk screening, tilskudsregler m.m.

 

Behandlingsvejledninger (RADS)

Psykiatriens Medicinrådgivning har fokus på brugen af psykofarmaka og somatisk medicin iht. gældende behandlingsalgoritmer og vejledninger og arbejder også for at udbrede kendskabet hertil.

 

Rådgivning i sektorovergange

Psykiatriske patienter der er afsluttet fra psykiatrien, følges ofte af praktiserende læge. Psykiatriens Medicinrådgivning tilbyder rådgivning for praktiserende læger, der skal følge og monitorere psykiatriske patienters behandling.

 


Siden er sidst opdateret 4-9-2018Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt