Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Almen Praksis

 

Almen praktiserende læger

Psykiatriens Medicinrådgivning arbejder for at fremme rationel anvendelse af psykofarmaka i Region Syddanmark. Anbefalingerne tager udgangspunkt i de nationale og regionale retningslinjer, samt vejledninger fra medicinske selskaber (DSAM m.fl.) 

 

Hvad kan vi tilbyde:

Medicingennemgang

Psykiatriens Medicinrådgivning tilbyder gennemgang af medicinlister for psykiatriske patienter/patienter i behandling med psykofarmaka.

Kontakt: Medicingennemgang

 

Plejehjemslæger

Er du plejehjemslæge tilbyder Psykiatriens Medicinrådgivning at understøtte dig i dit arbejde med psykofarmaka, fx ved at afdække den psykofarmakologiske medicinering på plejecentret/de til lægen tilknyttede patienter.

Vi tilbyder også at undervise plejehjemspersonalet i psykofarmaka herunder også hvornår det er relevant at kontakte lægen (aftales med den pågældende læge).

Mulighederne er mange, og vi er meget åbne for at prøve forskellige scenarier af.

Kontakt: Sparring_for_plejehjemslæger

 

Undervisning

Psykiatriens Medicinrådgivning har samlet de krav/anbefalinger der stilles til hvad du som ordinerende læge skal monitorere hos din paitent som er i behandling med psykofarmaka.

Vi tilbyder at besøge din praksis for at give en kort introduktion (max 30 minutter) i redskabet eller en 1-2 timers grundigere gennemgang.

Materialet består af en oversigt (A4-side) over krav/anbefalinger til monitorering og et uddybende dokument incl. inspiration til opgave fordeling i praksis.

Materialet er udarbejdet efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, samt kliniske retningslinjer for de enkelte sygdomsgrupper. Produktresumeerne er grundlag for de anbefalinger om monitorering der gælder specifkke præparater.

Kontakt: Undervisning_i_monitoreringsredskab eller 24 79 79 67 eller 24 79 79 96

 

Rådgivning i sektorovergange

Psykiatriske patienter der er afsluttet fra psykiatrien, følges ofte af praktiserende læge. Psykiatriens Medicinrådgivning tilbyder rådgivning for praktiserende læger, der skal følge og monitorere psykiatriske patienters behandling.

Kontakt: Rådgivning_i_sektorovergange


Besøg i praksis

Hvordan skal der følges op på de forskellige typer psykofarmaka? Hvilke kontroller er nødvendige, og hvilke er hensigtsmæssige? Psykiatriens Medicinrådgivning kan bidrage til at skabe overblik og inspirere jer i udarbejdelsen af retningslinjer på området.

Kontakt: Besøg_i_praksis


Siden er sidst opdateret 23-4-2018Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt