Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Særlige pladser

I Region Syddanmark blev der den 1. marts 2018 oprettet 15 døgnpladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle, mens 7 af de resterende 17 pladser åbnede på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg den 1. januar 2019. På landsplan etableres i alt 150 pladser.

Det er kommunerne, der henviser til pladserne.

Målgruppen for de særlige pladser

Målgruppen for de særlige pladser er patienter med svær psykisk sygdom, et eventuelt misbrugsproblem og en udadreagerende adfærd.
Der er etableret 15 særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle, og 7 af de 17 pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg blev etableret den 1. januar 2019. De sidste 10 tages i brug i løbet af juni 2019.

Motivation er et nøgleord

Et ophold på en særlig plads vil have en varighed på mellem tre og tolv måneder. Der kan anvendes tvang inden for psykiatrilovens rammer – dog med undtagelse af tvangsindlæggelser.

Derfor er det centralt, at borgeren er motiveret for tage imod behandlingstilbuddet.

På afsnittene vil der være eventuel misbrugsbehandling samt en række dagsaktiviteter som motion, kreative fag og mestring af hverdagen.

Formålet med pladserne er at tilbyde en længerevarende behandlings- og rehabiliteringsindsats for at stabilisere patientens helbred og få nedbragt mængden af konflikter og voldsepisoder.

Det er målet, at patienterne kan vende tilbage til en velfungerende hverdag. Sundhedsmedarbejdere fra en bred palette af faggrupper vil være omkring patienterne.

Således er der ansat både læger, sygeplejersker, socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter samt socialrådgivere til opgaven.

Nyhedsbrev

I 2019 vil der løbende blive udsendt nyhedsbreve fra de særlige pladser i Region Syddanmark.
 

Læs det første nyhedsbrev her
 

Læs det andet nyhedsbrev her

 

Tilsyn

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres på de særlige pladser.

Lovgrundlag

Lov nr. 691 blev vedtaget den 8. juni 2017 i Folketinget om oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling: 

Læs hele lovgrundlaget på Retsinformation

Spørgsmål og svar til lovforslaget

Læs spørgsmål og svar til lovforslaget på Folketingets hjemmeside


 


Siden er sidst opdateret 10-5-2019Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt