Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilFAGFOLKpilProjekt tilbage til skole

Projekt tilbage til skole

Projekt Tilbage Til Skole er et 4 årigt satspuljeprojekt under Sundhedsstyrelsen, som afsluttes ultimo 2018. Medarbejderne i projektet har haft en tværfaglig sammensætning samt været repræsenteret af to teams i Børne og Ungdomspsykiatrien Region Syddanmark – i henholdsvis Odense og Esbjerg. Projekt Tilbage Til Skole har været en del af det landsdækkende projekt: ”Udbredelse af tværfaglige udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien”. Fokus og overordnet mål har været at sikre tværfaglig og tværsektoriel bistand til børn og unge, som skal vende tilbage til og fastholdes i sin skolegang. Projektmedarbejderne i både Odense og Esbjerg har arbejdet med og afprøvet en evidensbaseret kognitiv adfærdsterapeutisk teori og metode, udviklet i USA af Christopher A. Kearny og Anna Marie Albano. Dog har de to teams tilrettet det praktiske arbejde samt forløbene med respekt for lokale forskelle således, at grundlaget for Projekt Tilbage Til Skole har været så optimalt, som muligt.

Projektets anvendte teori beskriver en måde at tænke skolefravær på, som bliver inddelt i fire forskellige årsager til skolefravær og/eller bagvedliggende funktioner. Der gives endvidere konkrete anvisninger til indsatser, som er afprøvet med gode resultater.

 

I Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland – Esbjerg har Projekt Tilbage Til Skole samlet sine erfaringer fra projektet i et praksisnært inspirationskatalog: ”Når en elev ikke kommer i skole – inspirationskatalog”. Kataloget er henvendt til ansatte indenfor skole- og socialforvaltningen samt andre fagfolk, som møder børn og unge med skolefravær. Inspirationskataloget er udarbejdet med sparring fra samarbejdspartnere fra Esbjerg kommune.

Når en elev ikke kommer i skole - inspirationskatalog

 

Spørgeskemakompendium

 

Spørgeguide til anvendelse under afklaringsdelen:

Spørgsmål der kan stilles før udlevering af spørgeskemaer

Spørgsmål der kan stilles efter scoring af spørgeskemaer

 

 

Hermed link til de anvendte kognitive arbejdsskemaer. Arbejdsskemaerne hører til bogen Kognitiv terapi – nyeste udvikling fra Hans Reitzels forlag 2012. Skemasektionen er redigeret af Mikkel Arendt, Nicole K. Rosenberg og Merete M. Mørch. Sidetallene vil derfor ikke være helt identiske med det tal, som Inspirationskataloget refererer til (fra 2005).

 

psykiatrienisyddanmark.dk/dwn676579

 

Forældrepjece - når dit barn ikke kommer i skole


Siden er sidst opdateret 27-12-2018Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt