Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Om projektet - organisering og periode

Fremskudt funktion

Projektet 'Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark’ - også kaldet 'Fremskudt funktion' - er et 3-årigt satspuljeprojekt, der løber fra 2019-2021. Der er afsat 46,6 millioner til projektet, og alle 22 kommuner i Region Syddanmark indgår i samarbejdet.

 

Styregruppen 

For at sikre størst mulig fælles engagement og ejerskab over projektet, er der nedsat en styregruppe til at sikre arbejdets fremdrift.
 
Styregruppen er en tværfaglig og tværsektoriel styregruppe, som sikrer sammenhæng mellem de mange indsatser, der i de kommende år iværksættes i forhold til opsporing, vurdering og behandling af børn og unge i mistrivsel.

Styregruppen får også kompetencen til at fordele et afgrænset beløb til udvikling og afprøvning af samarbejdsmodeller med frivillige organisationer.

Styregruppens medlemmer:

 

Regionale og kommunale repræsentanter:

 • Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Administrerende sygehusdirektør, Psykiatrien i Region Syddanmark
 • Mette H. Bostrup, Social-, og sundhedsdirektør, Middelfart Kommune
 • Arne Nikolajsen, Direktør for Sundhed og Omsorg, Esbjerg Kommune
 • Susanne Bergholt Buhl, Overlæge, Odense Kommune
 • Anders Lundsgaard, Børne- og Familiechef, Aabenraa Kommune
 • Klaus Müller-Nielsen, Ledende overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland
 • Lene Granhøj, Oversygeplejerske, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

2 patient- og pårørenderepræsentanter:

 • Anne Hvidberg Jørgensen, SIND
 • Karin Birch Lange, Bedre Psykiatri


1-2 repræsentanter fra frivillige organisationer:

 • Trine Hammershøy, Det sociale netværk
 • Bente Rey, Danske Handicaporganisationer


2 repræsentanter fra de praktiserende læger:

 • Birgitte Ries Møller / Michael Haslund, Praktiserende læger


Projektlederen:

 • Marianne Rasmussen

 

De konkrete aktiviteter vil blive udviklet og afprøvet undervejs i projektperioden og forventes først startet op i anden halvår i 2019. Der er afsat et særskilt beløb årligt fra 2019-2021 til udvikling og afprøvning af samarbejdsmodellerne og midlerne udloddes af satspuljeprojektets styregruppe.

Under styregruppen sidder projektlederen sammen med de 3 projektansatte konsulenter, hvor 2 kommer fra den kommunale verden og den tredje har en psykiatrifaglig baggrund. De er med til at facilitere møderne i de 4 koordinerende sparringsteams.

 

Referater fra styregruppemøder

 

Hele projektets organisering kan ses i illustrationen her:

Organisationsdiagram for satspuljeprojektet Fremskudt funktion

 


Siden er sidst opdateret 7-3-2019
Administrationen, LedelsessekretariatetPsykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt