Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Voksne patienter i psykiatriske døgnafsnit - regler - husorden

Når du bliver indlagt på et psykiatrisk døgnafsnit får du en husorden  – et sæt af regler, der er med til at sikre, at afsnittet er et rart og trygt sted for alle. Du er velkommen til at spørge os, hvis der er noget, du gerne vil have uddybet.

Husorden for de voksenpsykiatriske døgnafsnit

Et rart sted at være

Vi er venlige og viser respekt for hinanden.

Vi vil gerne have, at du er med til møder, fællesspisning og andre aktiviteter i afsnittet. Det er ofte her, vi kommer med vigtige beskeder og laver aftaler.

Du skal have tøj på, når du er i afsnittets fællesrum.

Du må gerne bruge din mobiltelefon, computer og tablet mens du er indlagt. Du kan komme på internettet ved at logge dig ind som gæst på Region Syddanmarks netværk. Vær opmærksom på, at du ikke forstyrrer andre, når du bruger din telefon eller andet udstyr. Af hensyn til dit og andres privatliv må du ikke tage billeder, optage lyd eller filme i afsnittet.

Har du brug for fred og ro, er du velkommen til at gå ind på din stue. Som udgangspunkt må andre patienter ikke komme ind på din stue. I er velkomne til at mødes i afsnittets fællesrum.

Når man er syg, kan man ikke altid tænke klart. Vi vil gerne beskytte dig og de andre patienter mod beslutninger, som I senere vil fortryde. Derfor råder vi jer fra at give hinanden gaver, låne penge af hinanden eller aftale køb og salg, mens I er indlagt. Har I aftalt noget, som er urimeligt, forsøger vi sammen at finde en løsning, der er retfærdig for alle.

Trygge rammer

Når du bliver indlagt, vil du blive bedt om, at vi sammen gennemgår de ting, du har taget med. Det gør vi for at undgå, at der kommer alkohol, stoffer og andet farligt ind i afsnittet. Har du ting med, som kan være til fare for sikkerheden, fx skarpe eller spidse genstande, vil vi opbevare dem for dig. Du får dine ting tilbage, når du igen bliver udskrevet. Vi opbevarer også medicin, som du har med hjemmefra. Mens du er indlagt, sørger vi for, at du får tilbudt den medicin, som du har brug for.

Vi vil også gerne passe på dine smykker, penge, mobiltelefon og andet af værdi, mens du er indlagt. Vi lægger dine ting ind i et aflåst skab – og du vil få dem erstattet, hvis de fx går i stykker eller bliver væk. Vi kan desværre ikke erstatte de ting, som du vælger at beholde på din egen stue.

Af hensyn til brandfaren må du ikke bruge egen lighter eller anden åben ild. Skilte i afsnittet viser, hvor du må ryge. Vi vil også gerne hjælpe dig med alternativer til at ryge – fx nikotinplaster.

For at undgå at vi bliver urolige for dig, vil vi gerne have besked, hvis du har planer om at tage hjem på weekend – eller på andre ture ud af huset.

Afsnittet kan være indrettet, så en eller flere patientstuer kan lukkes af efter behov, bl.a. ved at dørene omkring dem bliver låst. Derfor kan du komme ud for, at der er døre, der skal låses op af en medarbejder. 

Er du indlagt på en lukket patientstue, aftaler du ture ud af afsnittet med din læge. 

Retspsykiatriske patienter

Der kan gælde særlige regler for patienter, der er indlagt under retslige foranstaltninger. Spørg afsnittets medarbejdere, hvis du er i tvivl. 

Dine pårørende er velkomne!

Vi vil gerne vide, hvis du har aftalt med familie, venner eller andre, at de kommer på besøg. Så kan vi planlægge din dag efter det og tage godt imod dem. Får du besøg af mindre børn, skal de følges med en voksen, og besøget skal aftales med os i forvejen.

Under besøget vil vi bede dig og dine gæster om at tage hensyn til dem, der opholder sig omkring jer. Forstyrrer besøget andre, kan I blive bedt om at gå ind på din stue. Hvis dine gæster ikke overholder reglerne i afsnittet, kan vi være nødt til at afkorte besøget. Der kan være brug for, at vi i en periode aftaler særlige regler for dine besøg.

Når det er svært at følge reglerne

Har du svært ved at følge afsnittets regler, vil vi i første omgang tage en snak med dig. Ved mistanke om, at du er påvirket, kan vi bede dig om en urinprøve.

Vi lytter til dine ønsker, men det kan være nødvendigt, at vi aftaler særlige regler for dig i en periode. Det sker ud fra et hensyn til din egen og andres behandling og sikkerhed. Vi vil med jævne mellemrum se på, om de særlige regler stadig er nødvendige. Du får at vide, hvornår du kan forvente, at vi igen vil overveje dem.

Hvis du fortsat har svært ved at overholde afsnittets regler, vil ledelsen og/eller afsnittets overlæge se på din situation som helhed. Der tages hensyn til din sygdom og andre forhold – og du vil også selv blive hørt.

Lovovertrædelser kan føre til politianmeldelse.

Er du uenig med os, har du mulighed for at klage. Du kan klage over en eller flere medarbejdere, servicen i afsnittet og andet. Din kontaktperson kan henvise dig til Region Syddanmarks klagevejledning.


Siden er sidst opdateret 10-2-2020Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt