Skip til primært indhold

Find vej og parkering

Har du brug for at finde vej til Odense Børne- og Ungdomspsykiatri, får du her en oversigt over de nødvendige informationer samt et oversigtskort.

Gratis parkering

Du kan parkere gratis på langtidsparkeringspladserne ud for indgang 230, 220A og 228.

Desuden er der et antal 3-timers parkeringspladser umiddelbart ud for indgang 220A.

Der skal ikke trækkes p-billet, men husk at stille p-skiven, hvis du benytter 3-timers pladserne.

Kun i afmærkede båse

Parker kun i de afmærkede båse på området - og inden for afmærkningen.

Benyt ikke parkeringsbåse, der er reserveret til andre formål. Overtrædes parkeringsreglementet medfører det en kontrolafgift.

Kom i god tid

Der er stort pres på parkeringsområderne. Vi kan derfor ikke garantere, at der er ledige pladser, så kom i god tid.

APPFWU02V