Skip til primært indhold

Om afdelingen

Afdelingen behandler børn og unge i alderen 0-19 år og består af tre ambulatorier samt et dag- og døgnafsnit med to enheder i Odense. Oversigt over ledelsen, organisationsdiagram og kontaktinfo til eksterne samarbejdspartnere.

Ledelsen Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Maja Sidelmann Basnov

Cheflæge


99 44 86 02

Lene Granhøj

Chefsygeplejerske


99 44 86 03

Specialistrådgivning til praktiserende læger

Specialistrådgivning


99 44 86 26

Mere information:
Specialistrådgivning til praktiserende læger, der kan kontakte en speciallæge i psykiatri.

Alle afdelinger i Børne- og Ungdomspsykiatrien står til rådighed for specialistrådgivning på hverdage fra kl. 8:00 til 15:30.

Om afdelingen

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense modtager børn og unge i alderen 0-19 år. Afdelingen har døgnpladser og dagpladser samt ambulant udredning.

Undersøgelse og behandling kræver henvisning

Undersøgelse og behandling kræver henvisning fra læge eller en psykolog. Når afdelingen modtager en henvisning, indkaldes der til en indledende samtale, hvor barnets og familiens problemer uddybes. Herefter aftales det videre forløb.

Læs mere om henvisning af børn og unge under 20 år.

Højtspecialiserede funktioner

Afdelingen har højtspecialiserede funktioner for komplicerede tilstande indenfor:

  • Spiseforstyrrelser
  • Skizofreni
  • Komplekse neuropsykiatriske lidelser
  • Affektive lidelser

Afdelingen er eneste børne- og ungdomspsykiatri på Fyn

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense er den eneste børne- og ungdomspsykiatriske afdeling på Fyn og er organisatorisk placeret i Psykiatrien i Region Syddanmark. Afdelingen har et tæt samarbejde med Odense Universitetshospital samt Syddansk Universitet. I afdelingen er følgende specialiserede centre placeret:

Organisation

Afdelingen består af:

  • Tre børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier
  • Et dag- og døgnafsnit med to enheder

Se organisationsdiagram for Odense Børne- og Ungdomspsykiatri.

Kontakt for myndigheder

Afdelingens EAN-nr.: 579 800 256 9704

Afdelingens CVR-nr.: 29 19 09 09

Mail: Sikker e-mail for samarbejdspartnere.

 

APPFWU02V