Skip til primært indhold

Center for Pårørendeinddragelse - CEPI

Center for Pårørendeinddragelse er et videns- og kompetencecenter, der er oprettet i 2021. Formålet med centeret er at understøtte psykiatriens og somatikkens arbejde med pårørendeinddragelse. CEPI samler og genererer viden omkring pårørendeinddragelse og har fokus på inddragelse af voksne pårørende og på børn, der er pårørende til en forælder eller en søskende med psykisk lidelse.

Center for Pårørendeinddragelse - CEPI

Lille Grundet Hulvej 7, Bygning N, 7100 Vejle


99 44 45 46

Mere information:

Åbningstider:
Mandag-onsdag og fredag kl. 9:30–14:30
Torsdag kl. 13:30–17:30

Pårørende

Pårørende er helt centrale støttepersoner for patienterne, og samtidig kan det være meget hårdt at være tæt på en person, der lider af psykisk sygdom. Pårørende risikerer selv at få angst, depression og stress af de svære sygdomsforløb og særligt børn, der har forældre eller søskende med psykisk sygdom, lider ofte i det skjulte. Derfor skal pårørende til psykisk syge have mere hjælp.

CEPI er placeret sammen med PsykInfo, hvor pårørende kan få personlig rådgivning. PsykInfo tilbyder bl.a. børne- og ungesamtaler, familiesamtaler og kurser for børn som pårørende.  

Forskning

I Center for Pårørendeinddragelse ansættes der i 2022 en forsker med fokus på pårørendeinddragelse.

Tilbud i Center for Pårørendeinddragelse

Til ansatte i psykiatrien:   

  • Undervisning til psykiatripersonale om børn med forældre der har psykisk lidelse.
  • Undervisningen er målrettet personale, der skal varetage børne- og familiesamtaler.
  • Oplæg på personalemøder, fagdage, temadage eller andet for hele personalegrupper, hvor temaet børn som pårørende ønskes belyst.

Til ansatte i kommuner:

  • Oplæg for personale, som har berøring med børn, der er pårørende til forældre med psykisk sygdom.
  • Faglig sparring og drøftelse om emner der omhandler børn som pårørende.

Oversigtskort og parkering

Oversigtskort over bygningen og parkering på området, der er en del af Sygehus Lillebælt, Vejle. Center for Pårørendeinddragelse ligger i samme bygning som PsykInfo.

Ledelsen på Center for Pårørendeindragelse

Ulla Lindgren

Ulla Lindgren

Centerleder

PsykInfo Region Syddanmark og Center for Pårørendeinddragelse


99 44 45 46

Rådgivning til pårørende

PsykInfo Region Syddanmark

Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle


99 44 45 46

Mere information:
Åbningstid:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9:30-14:30
Torsdag kl. 13:30-17:30

Har du brug for akut psykiatrisk hjælp henvises til egen læge eller lægevagten.
Læs mere om regionens psykiatriske skadestuer og mulighederne for akut psykiatrisk hjælp i Region Syddanmark via linket.

Hvis du sender en mail til os, så vær opmærksom på, at den ikke må indeholde personfølsomme oplysninger, som f.eks. helbredsoplysninger. Har du brug for det, skal du i stedet skrive til os via Digital Post.

Personlig rådgivning i lokalpsykiatrien

Få månedlig rådgivning 13 forskellige steder i Region Syddanmark, hvor du kan møde op og få en personlig samtale med en rådgiver. Rådgivningen er gratis og varetages af medarbejdere, som er uddannet inden for psykiatri- og socialområdet. Alle henvendelser er anonyme, og vi har tavshedspligt.

Se tidspunkter og adresser på PsykInfos hjemmeside.

Du er altid velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål eller søger information.

Børn og unge som pårørende

PsykInfo har forskellige tilbud til familier, hvor forælderen har en psykisk sygdom:.

  • Familiesamtaler
  • Forældresamtaler
  • Børne-/ungesamtaler
  • Kursusforløb for børn og unge

Læs mere om PsykInfos tilbud til børn og unge som pårørende.

 

APPFWU01V