Skip til primært indhold

Børn er også pårørende: Et tilbud til fagprofessionelle i Region Syddanmarks kommuner

Til dig, der arbejder med børn og familier: Vidste du, at børn af psykisk syge forældre trives dårligere end andre børn?

Når psykisk sygdom rammer en forælder, så rammes hele familien.

Det kan du, der arbejder med børn og deres familier gøre noget ved! Hvad sker der i familierne, når psykisk sygdom opstår? Familier mangler ord til at tale om alle de svære følelser, der opstår som følge af den syges symptomer.

Symptomerne kan f.eks. være ekstrem træthed, tristhed, manglende overskud til at forholde sig til andre samt kort lunte. Fælles er, at de pårørende ofte forveksler den syges symptomer med deres indbyrdes relation. Det kan betyde, at barnet ofte retter pilen mod sig selv og tænker, at han/hun ikke er værd at være sammen med, når den syge forælder f.eks. reagerer med vrede og afvisning.

Forskning viser, at det kan efterlade børn og voksne i ensomhed og afmagt, når en forælder eller en søskende har udviklet psykisk sygdom. Det betyder også, at de pårørende – herunder både børn og voksne - udsættes for stor belastning, hvor trivsel og udvikling er under pres.

Der kan gøres meget for at hjælpe familierne, så de igen kan navigere i deres liv og forvandle overskud til øget trivsel.

Center for Pårørendeinddragelse tilbyder undervisning

CEPI tilbyder undervisning til fagpersonale, der skal kunne bistå det enkelte barn/familie med støttende, udviklende og psykoedukative samtaler.

Emnerne ved undervisning er:

  • Hvordan får vi øje på børnene?
  • Hvordan opleves det af børnene, når de har en forælder eller en søskende med psykisk sygdom?
  • Ansvarsfordeling mellem familiemedlemmerne.
  • Hvad er psykisk sygdom?
  • Hvordan kan vi forstå psykisk sygdoms udtryk og adfærd (psykoedukation)?
  • Hvordan påvirker den psykiske sygdom, dels den der har sygdommen og dels de pårørende i familien?
  • Hvem taler med familien og de enkelte medlemmer om deres udfordringer, og hvorledes de mestres?

Hvad kan du yderligere bruge CEPI til?

Er du sagsbehandler, sundhedsplejerske, pædagog eller har du anden relevant funktion i en kommune, kan du altid kontakte os i CEPI.

CEPI tilbyder sparring i anonymiserede enkeltsager samt ved generelle udfordringer og problemstillinger i familier med psykisk sygdom.

Pårørende og andre borgere, der har brug for professionel anonym rådgivning og vejledning, kan henvende sig til PsykInfo.

Al kontakt til CEPI er gratis.

Kontakt os gerne for yderligere information:

Center for Pårørendeinddragelse - CEPI

Lille Grundet Hulvej 7, Bygning N, 7100 Vejle


99 44 45 46

Mere information:
Åbningstider:
Mandag-onsdag og fredag kl. 9:30–14:30
Torsdag kl. 13:30–17:30

APPFWU02V