Skip til primært indhold

Medarbejdere i Center for Pårørendeinddragelse, CEPI

Du er altid velkommen til kontakte CEPIs medarbejdere. Du kan læse mere om hver enkelt herunder.

Ulla Lindgren

Ulla Lindgren

Centerleder

PsykInfo Region Syddanmark og Center for Pårørendeinddragelse, CEPI


99 44 45 46

Ulla er leder af CEPI - og også PsykInfo, som hun har stået i spidsen for i en lang årrække. Hun har stor erfaring med klinisk arbejde fra børne- og ungdomspsykiatrien og har desuden været underviser på socialpædagoguddannelsen.

Rikke Amalie Agergaard Jensen

Rikke Amalie Agergaard Jensen

Forsker

Center for Pårørendeinddragelse, CEPI


99 44 45 46

Rikke er CEPIs forsker og er tilknyttet Institut for Regional Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet. Hun har en langvarig interesse for at forske i de personligt oplevede konsekvenser af psykisk sygdom, stigmatisering og personlig recovery i et familieperspektiv. Derudover er hun dedikeret til patient-centreret uddannelsesforskning og organisatorisk sundhedsforskning. Hun er uddannet psykolog og færdiggjorde sin ph.d. i psykologi ved Aarhus Universitet.

Nicolas Doria Adet Hansen

Nicolas Doria Adet Hansen

Journalist

PsykInfo Region Syddanmark


99 44 45 46

Nicolas er kommunikationsmedarbejder i CEPI og PsykInfo. Han producerer PsykInfo's podcastserie ”Lad os tale om psykisk sygdom” og laver film om pårørendeinddragelse.

I løbet af sin uddannelse fik Nicolas interesse for podcastproduktion, hvilket resulterede i en praktikstilling hos PsykInfo i 2020. Det har siden udviklet sig til en fast stilling, som også omhandler produktion af videoindhold til bl.a. undervisningsbrug, hjemmeside og sociale medier. 

Hanne Elisabeth Bro

Hanne Elisabeth Bro

Konsulent

PsykInfo Region Syddanmark og Center for Pårørendeinddragelse


99 44 45 46

Hanne har mange års erfaring med rådgivning og undervisning – særligt med fokus på børn og unge, som er pårørende. Hanne underviser bl.a. på CEPIs nøglepersonskursus ”Når børn er pårørende”.

Hanne er uddannet socialrådgiver og har derudover en kognitiv uddannelse og en systemisk narrativ uddannelse. Hun har mange års erfaring inden for faget på forskellige poster i psykiatrien, herunder voksen- og børnepsykiatrien samt socialpsykiatrien. De sidste mange år har hun arbejdet som konsulent i Psykiatrien i Region Syddanmark, hvor fokus har været på undervisning, rådgivning, sparring, supervision og udvikling af kurser og konferencer.

Christina Qvist

Christina Qvist

Ac-fuldmægtig

Center for Pårørendeinddragelse, CEPI


99 44 45 46

Christina arbejder med strategisk udvikling af CEPI - primært i forhold til pårørendeinddragelse men også med fokus på udvikling og implementering af en recovery-orienteret praksis.

Inden sin ansættelse i CEPI har Christina i mange år arbejdet som planlægningskonsulent i psykiatrisygehusets administration med særligt ansvar for indsatser vedrørende patient- og pårørendeinddragelse.

Christina er kandidat i pædagogisk psykologi og har også en sundhedsfaglig baggrund som sygeplejerske, hvorfra hun har egne erfaringer med vigtigheden af samarbejde med og inddragelse af pårørende.

Maria Steenhof

Konsulent, læge, ph.d

Center for Pårørendeinddragelse, CEPI


99 44 45 46

Maria er ansat som konsulent i CEPI med særligt fokus på samarbejde med de somatiske afdelinger i regionen.

Maria er uddannet læge og har flerårig klinisk erfaring fra somatikken, størstedelen inden for specialet klinisk genetisk, hvor rådgivningssamtaler med hele familier har været et væsentligt element. Endvidere har hun en forskningsbaggrund med en ph.d. grad, der understøtter den forskningsrelaterede tilgang til videns- og formidlingsdeling i CEPI.

Maria er ved siden af arbejdet i CEPI aktivt involveret i Region Syddanmarks obligatoriske kommunikationskursus ”Den Gode Samtale”. Hun underviser derudover i sundhedsfaglig kommunikation - herunder den kommunikative tilgang til pårørendeinddragelse under Den lægelige videreuddannelse samt praktiserende lægers organisation (PLO).   

APPFWU01V