Skip til primært indhold

Nøglepersonskursus for klinikere i psykiatrisygehuset

Et tre-dages kursus der henvender sig til sundhedsfaglige og socialfaglige medarbejdere i psykiatrien.

Børn er også en del af den sygdomsramte familie. Børn der vokser op med syge forældre eller søskende kan opleve et forhøjet niveau af psykosocial belastning og forskning viser, at de kan udvikle flere adfærdsmæssige og følelsesmæssige vanskeligheder end børn med raske forældre. Denne mistrivsel kan vi i CEPI være med til at forebygge.

Psykiatrien i Region Syddanmark har en retningslinje om tilbud om familiesamtaler i sygdomsramte familier, hvor der er børn i hjemmet. CEPI har et mål om at øge medarbejdernes viden og kompetencer på området, så de har de rette forudsætninger for at støtte de børn og familier, som har behov for en ekstra indsats til at mestre deres situation. CEPI udbyder på den baggrund et nøglepersonskursus for klinikere i psykiatrisygehuset og arbejder på at udvikle et lignende kursus for medarbejdere i somatikken.

CEPI evaluerer kurserne og deltagernes oplevelse. Kursisterne siger:

  • ”Det har været et rigtig godt kursus. Jeg har fået konkrete værktøjer til samtalen med familien og barnet. Og så har der været gode samtaler blandt kursusdeltagerne, hvor jeg i hvert fald har fået øjnene op for, at vi jo alle sammen har forskellige baggrunde og vi kan inspirere hinanden.”
  • ”Kursuslederne har været gode til at skabe den overordnede ramme for kurset, hvor de har skabt trygge rammer for, at vi kan dele vores erfaringer og sparre med vores kollegaer. De teoretiske oplæg fra forskellige fagpersoner har været af højt fagligt niveau, og den viden vi fik kan i høj grad kobles på vores praksis.”
  • ”Ud over de teoretiske oplæg og Hannes praktiske oplæg om familie- og børnesamtaler, så blev jeg særligt ramt af oplægsholderen, der delte sin egen erfaring med at være barn i en familie med alvorlig psykisk sygdom. Jeg føler mig i den grad klædt på til at arbejde videre med børnesamtalerne.”

Næste kursus afholdes i forår 2024. (Så snart tilmelding er mulig linker vi direkte)

APPFWU01V