Skip til primært indhold

Om afdelingen

Afdelingen behandler voksne i alderen 20 år og opefter og har 6 sengeafsnit samt 4 lokalpsykiatrier i Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa med specialiserede teams. Oversigt over ledelsen, organisationsdiagram og kontaktinfo til eksterne samarbejdspartnere.

Ledelsen på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Klaus Müller-Nielsen

Konst. ledende overlæge


99 44 65 02

Yvonne Reinholdt

Konst. oversygeplejerske


99 44 73 01

Organisation

Afdelingen består af:

  • Psykiatrisk FAM
  • Døgnbehandling
  • Ældrepsykiatrisk ambulatorium
  • Oligofreniteam
  • Lokalpsykiatrier i henholdsvis Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa - alle lokalpsykiatrier har opsøgende psykoseteams
  • OPUS Aabenraa (nydiagnosticeret skizofreni)

Kontakt for myndigheder

Mail: Sikker e-mail for samarbejdspartnere.

Tilsynsrapport

Se tilsynsrapport for 2021 fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

APPFWU01V