Skip til primært indhold

Møde d. 1. februar 2022 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Odense

Mødet behandlede emnerne jævnfør dagsorden

Mødeinfo

 • Tidspunkt: 01.02.2022
 • Sted: Psykiatrisk Afdeling Odense, J.B. Winsløws Vej 18, 5000 Odense C.

Deltagere og afbud

 • Deltagere: Jutta Sørensen, Rikke Sveistrup, Sonja Rasmussen, Karin Byrsting, Mette Marensgaard, Kathe Elkjær, Lisbeth Dorch Nielsen, Vibeke Nielsen, Thora Larsen, Anette Thorup
 • Afbud fra: Rie Hyseni, Helle Sibbersen, Anne Sigsgaard

Referat

Ordstyrer. Jutta

Referent. Anette

 1. Fælles beslutningstagning: 
  Lisa fortalte om "Fælles beslutningstagning" i Regionen, hvad der arbejdes med i psykiatrien, baggrunden herfor, resultater og status. Udrulningen fortsætter løbende til flere teams, afsnit og afdelinger.
 2. Thora fortalte om baggrunden for deltagelse i rådet. 
  Karin fortæller næste gang. 
 3. Opsamling fra sidst (fast punkt):
  Besøg ved personalemøder: Thora, Lisbeth og Jutta fortalte om deres besøg ved personalemøder på APT/OPT, P201, P40 og P60. De orienterede om rådet og målsætningen. Personalet var interesseret. Rådet "forsvinder" dog lidt i dagligdagen på afsnit/teams og der spørges til referater, ligesom det blev drøftet, at rådsmedlemmer evt. kunne deltage i et morgenmøde med patienter på afsnit (P60 vil gerne have besøg) og/eller ved psykoedukation/pårørendeundervisning i det ambulante. Forslag fra afsnit/teams skal endelig sendes til rådet. 
 4. Orientering om udvikling i forhold til reduktion af tvang og kommende initiativer (fast punkt):
  Afdelingen er ramt af Covid-19 og er samtidig i færd med at implementere nyt elektronisk journalsystem (EPJ SYD), derfor ingen nye tiltag. Retningslinjen for modtagelse af tvangsindlagte patienter er under udarbejdelse.
 5. Nyt OUH:
  Er langt i processen. Repræsentanter for byggeholdet vil gerne deltage i et af vores rådsmøder enten næste gang eller gangen efter afhængig af, hvor langt man er nået. Patienterne skal være med til at dyrke og holde haverne og de grønne områder på Nyt OUH. Der er lige nu en stilling i opslag, hvor der søges medarbejder til udvikling og drift af Dyrkningsaktiviteter, der startes op i afdelingens nuværende haver og forberedes og implementeres i Nyt OUH.
 6. Medlem af rådet/venteliste
  2 medlemmer udtræder af rådet efter næste møde, og der indkaldes til samtale ud fra ventelisten.
 7. Festival, markedsdag eller lignende
  Udsættes pga. travlhed, da afdelingen er ramt af Covid-19 blandt medarbejderne og pga. forestående implementering af EPJ SYD. Der afholdes dog gå-gadearrangement "Psykiatrien rykker ud" den 7. maj på Ove Sprogøes Plads med deltagelse af Psykiatrisk Afdeling Odense, Børne- og Ungepsykiatri Odense samt Center for Mental Sundhed.
 8. Pressestrategi:
  Der oplyses jævnligt om Nyt OUH, og der vil også blive annonceret for "Psykiatrien rykker ud" arrangementet.
 9. Nyt fra rådet til afdelingens nyhedsrubrik:
  Anette skriver om rådsmedlemmers deltagelse i personalemøder som nyhed til intranettet.
 10. Evt.
  - Et medlem deltager i et forskningsprojekt, hvor man undersøger, om der er øget risiko for hjertearytmi, når man er i behandling med antipsykotisk medicin. Hjerterytmen monitoreres via indopereret chip.
  - Pårørendepeer kan evt. inviteres med til næste møde i rådet (Rikke).
 11. Foreløbig dagsorden til næste møde tirsdag den 05.04.2022 kl. 16-18
  - Evt. deltagelse af pårørendepeer eller repræsentanter for byggeholdet ved Nyt OUH (30 min.)
  - Karin fortæller om sin baggrund for deltagelse i rådet
  - Opsamling fra sidst (fast punkt)
  - Orientering om udvikling i forhold til reduktion af tvang og kommende initiativer (fast punkt)
  - Nyt OUH (fast punkt)
  - Pressestrategi (fast punkt)
  - Nyt fra rådet til afdelingens nyhedsbrev (fast punkt)
  - Evt.
  - Dato/sted og punkter til næste møde tirsdag den 07.06.22 kl. 16-18.
APPFWU02V