Skip til primært indhold

Møde d. 5. oktober 2021 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Odense

Mødet behandlede emnerne jævnfør dagsorden

Mødeinfo

 • Tidspunkt: 05.10.2021
 • Sted: Psykiatrisk Afdeling Odense, J.B. Winsløws Vej 18, 5000 Odense C.

Deltagere og afbud

 • Deltagere: Jutta Sørensen, Rikke Sveistrup, Sonja Rasmussen, Karin Byrsting, Kathe Elkjær, Lisbeth Dorch Nielsen, Rie Hyseni, Anette Thorup
 • Afbud fra: Vibeke Nielsen, Mikael Bakkely, Helle Sibbersen, Anne Sigsgaard, Mette Marensgaard

Referat

Ordstyrer. Jutta

Referent. Anette

 1. Baggrund for deltagelse i rådet: 
  Sonja fortalte om sin baggrund for deltagelse i rådet. Thora fortæller næste gang.
 2. Opsamling fra sidst (fast punkt): 
  Intet.
 3. Orientering om udvikling i forhold til reduktion af tvang og kommende initiativer (fast punkt):
  Der udleveres opgørelse over tvangstal, som gennemgås og drøftes. Fokus på ny retningslinje omkring modtagelse af patienter, der kommer ind på tvang, ligeledes fortsat fokus på eftersamtaler og forhåndstilkendegivelser.
 4. Patient- og pårørendemedlemmers deltagelse i pesonalemøder afsnit/Lokalpsykiatri:
  Der udleveres liste over mulige datoer og det aftales, at rådsmedlemmer melder tilbage til Anette senest 15.10 om og hvilke dage, de har mulighed for at deltage ca. 15-30 minutter på et personalemøde mhp. at fortælle om rådet.
 5. Nyt OUH:
  Brugerproces er i gang i forhold til de fysiske rammer, i øvrigt intet nyt.
 6. Pressestrategi:
  Rikke har deltaget i indslag på TV2 Fyn vedr. PAM i FAM.
 7. Nyt fra rådet til afdelingens nyhedsrubrik:
  Anette skriver nyhed omhandlende, at rådsmedlemmer deltager i et personalemøde i afsnit/teams.
 8. Ressourceperson Mette stopper i rådet:
  Jutta og Sonja takker Mette for deltagelsen i rådet som ressourceperson. Mette har været med siden opstarten i 2015 og ydet en stor indsats.
 9. Evt.: 
  a) Flere læger i psykiatrien. Der drøftes, hvordan man som studerende kan få et større indblik i og interesse for psykiatrien. I Odense har vi kontinuerligt medicinstuderende i 14 dages klinikophold som en del af uddannelsen. Der er herudover mulighed for at søge lønnet sommeransættelse i 14 dage eller at arbejde som fast vagt i afdelingen.
  b) Fælles beslutningstagning er en struktureret samarbejdsproces mellem patienter og behandlere, hvor begge bidrager med afgørende viden i forhold til at træffe de rette behandlingsbeslutninger. Anette kontakter programleder Lisa Korsbek Christensen mhp. deltagelse i et rådsmøde, hvor vi kan høre mere herom. 
  c) Næste møderække i rådet er 07.12.2021, 01.02.2022 og 05.04.2022.
 10. Foreløbig dagsorden til næste møde tirsdag den 07.12.2021 kl. 16-18: 
  - Thora fortæller om sin baggrund for deltagelse i rådet
  - Opsamling fra sidst (fast punkt)
  - Orientering om udvikling i forhold til reduktion af tvang og kommende initiativer (fast punkt)
  - Nyt OUH (fast punkt)
  - Festival/markedsdag eller lignende jf. tidligere referater
  - Pressestrategi (fast punkt)
  - Nyt fra rådet til afdelingens nyhedsbrev (fast punkt)
  - Evt.
  - Punkter til næste møde tirsdag den 01.02.2022 kl. 16-18.
APPFWU01V