Skip til primært indhold

Møde d. 11. december 2023 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Møde d. 11. december 2023 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Mødeinfo

  • Tidspunkt: 11.12.2023 kl. 15.30 - 17.00
  • Sted:  Psykiatrisk afdeling Aabenraa lokale 58.019

Deltagere og afbud

  • Deltagere: Bibi From, Klaus Müller-Nielsen, Susan Ansbjerg og Line Buch Oertel
  • Afbud fra: Nova-Kirstine Hansen

Referat

 

Referent: Line Buch Oertel

Opfølgning på time-out:
Rådet må antage, at de medlemmer som ikke er vendt tilbage på henvendelser – ikke længere er medlemmer af rådet. Hvorfor der må kigges ind i en ny gruppe af repræsentanter fra 2024.

Den nye Chefsygeplejerske PA Aabenraa vil deltage i rådet sammen med Klaus i en periode.

Der søges nye repræsentanter til Patient-pårørenderådet. Susan kontakter Landsforeningerne Sind og Bedre psykiatri. Her undersøges mulige repræsentanter derfra.

Klaus tager undersøger muligheden for oversygeplejerske som repræsentant fra PA Aabenraa.

Plakat og pjece:
Der er et forsat ønske om plakat med reklame for Patient-pårørenderådet, samt en pjece til udlevering til patienter og pårørende ved udskrivelse fra sengeafsnit og/eller kontakt til lokalpsykiatrien.

Line undersøger mulighederne for at printe pjecen i PA Aabenraa og kontakter kommunikations afdelingen på ny. Susan er behjælpelig med at folde og færdiggøre pjecerne når disse er printet. Line sender mail med vedhæftet fil til Bibi, når pjecen er sat op i det endelige format.

Pjecerne skal ud over i sengeafsnittene også fordeles ud i de fire lokal psykiatrier.

Når pjecerne er klar, laves der et opslag i fredagsbrevet i PA Aabenraa. Målet er at pinte pjece og lave opslag til fredagsbrevet inden jul 2023.

Besøg hos øvrige Patient-pårørende råd:
Besøg hos Patient-pårørenderådet i Odense – ikke kommet videre - Nova

Kontakt til øvrige Patient-pårørenderåd i regionen. Line tager kontakt til Nova og høre hvorvidt det er.

Datoer for møder i foråret 2024:

26.02. 2024 kl. 15.30 – 17.00

22.04.2024 kl. 15.30 – 17.00

10.06.2024 kl. 15.30 - 17.00

APPFWU02V