Skip til primært indhold

Funktioner i Lokalpsykiatri Middelfart

Lokalpsykiatrien i Middelfart består af 3 funktioner, der hver især er specialiseret i behandling og udredning inden for et eller flere bestemte psykiatriske områder.

Almenfunktion

Almenfunktionen behandler ambulante patienter, enten ved fremmøde i Lokalpsykiatrien eller i patientens eget hjem.

Almenfunktionens tilbud varierer fra dagligt fremmøde i Lokalpsykiatrien til hjemmebesøg med skiftende intervaller.

Behandlingen foregår ud fra nationale pakkeforløb og kan bestå af:

 • Støttende samtaler
 • Korttids psykoterapi
 • Gruppeterapi
 • Samtaleforløb
 • Medicinsk behandling
 • Formidling af generel viden om psykiatriske sygdomme, enten individuelt eller i gruppe
 • Samtaler med pårørende om, hvordan de kan hjælpe
 • Etablering af kontakt og koordinering til sociale myndigheder og andre samarbejdspartnere 

Akutfunktion

Behandler voksne vestfynske borgere med akut opståede psykiatriske problemer. Behandlingen kan bestå af: 

 • Støttende samtaler
 • Korttids psykoterapi
 • Samtaleforløb
 • Medicinsk behandling
 • Formidling om generel viden om psykiatriske sygdomme
 • Samtaler med pårørende om hvordan de kan hjælpe
 • Etablering af kontakt og koordinering til sociale myndigheder og andre samarbejdspartnere

Psykosefunktion

Målgruppen er kendetegnet ved, at det ikke i de traditionelle ambulante behandlingstilbud er muligt at fastholde patienterne i behandling. Hovedformålet med den intensive og opsøgende tilgang til patientbehandlingen er at fastholde patienten - for derigennem at bedre kvaliteten i behandlingen og modvirke, at tilstanden bliver forværret og patienten får social tilbagegang.

Behandlingsforløbet er en afgrænset periode med fastlagte mål for behandling/udredning. Herefter vil patienten ofte afsluttes til Almenfunktionen i Lokalpsykiatrien. 

APPFWU02V